Plan pracy i sprawozdania - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2003 rok

Sprawozdanie do wglądu w Urzędzie Miejskim - pokój nr 14

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2004

Plan do wglądu w Urzędzie Miejskim - pokój nr 14

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2003

Plan do wglądu w Urzędzie Miejskim - pokój nr 14

Plan pracy Komisji na 2004 rok

Plan do wglądu w UM - pok. nr 14 ( 0063-3-16/04)

Sprawozdanie z działalności Komisji za lata 2002/2003

Treść sprawozdania do wglądu w UM - pokój nr 14

Plan pracy Komisji na rok 2005

Plan do wglądu w Urzędzie Miejskim - pokój nr 14

Sprawozdanie z działalności w okresie od października 2002 do końca 2003 roku

Treść sprawozdania do wglądu w Urzędzie Miejskim - pokój nr 14 ( 0063-2-18/2003)

Plan pracy Komisji na okres styczeń- grudzeń 2004

Plan do wglądu w Urzędzie Miejskim - pokój nr 14 ( 0063-4-30/04)

Sprawozdanie z działalności Komisji za okres listopad 2002- grudzień 2003

Treść sprawozdania do wglądu w Urzędzie Miejskim - pokój nr 14 ( 0063-4-28/04)

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok

Plan pracy do wglądu w Urzędzie Miejskim - pokój nr 14 ( 0063-1-17/04)