Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.08.2009 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej

Burmistrz Gniewkowa                                                                                              Znak: 7331-79/09

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 31.08.2009 r. 

Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 31.08.2009 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr:

Obręb Gniewkowo:

471/3

Obręb Wielowieś:

283; 68/4; 169/2; 168; 164/25; 164/24; 164/31; 164/30; 164/32; 164/33; 164/34; 164/35; 164/18; 164/11; 164/10; 164/9; 164/8; 176; 175/3; 164/13; 164/7; 164/6; 164/5; 164/4; 164/14; 164/15; 164/16; 162/6; 163; 177/6; 162/5; 162/7; 162/8; 162/10; 162/9; 179/1; 161/20; 161/19.

Obręb Ostrowo:

61; 35/1; 135; 137; 136.

Obręb Wierzchosławice:

10/3; 10/2; 59/1; 49/3; 49/1; 21/2; 21/1; 20/5; 288; 6/3; 83; 11/2; 38/2; 52/1; 52/2; 54; 13; 34; 27; 216/1; 15/1; 15/2.

Obręb Szadłowice:

22/6; 22/7; 22/4; 22/1; 53/15; 73; 23/4; 23/5; 23/3; 23/6; 23/7; 24; 25; 33; 69/2; 75; 68/1; 68/3; 66/1; 80; 66/2; 68/2; 67/1; 65; 64; 50/1; 50/2; 49; 48/1; 63/1; 63/3; 62/1; 61/2; 61/1; 60; 59; 58/1; 58/2; 57/1; 57/7; 53/12; 53/11; 53/9; 48/2; 47; 53/7; 46/3; 46/1; 53/6; 44/1; 53/2; 45/3; 45/2; 53/4; 53/5; 43/2; 43/3; 11; 215/6; 215/5; 215/13; 215/12; 215/14; 215/33; 215/32; 224; 223; 222; 221/2; 53/16; 56/2; 56/4; 215/1; 38; 36; 37; 35; 215/23; 215/24; 219/13; 219/14; 219/15; 219/12; 219/16; 215/28; 215/31; 215/26.

Obręb Skalmierowice:

16; 18/2; 23/14; 15; 23/8; 66; 23/7; 61; 60; 57; 23/17; 23/20; 56/8; 56/2; 26/6; 26/2; 26/7; 48/4; 48/1; 48/3; 18/1; 47/2; 47/1; 46/2; 46/1; 31; 32/2; 43/3; 43/4; 43/1; 32/4; 32/3; 39/2; 39/1; 38/2; 38/1; 37; 36/2; 34/7; 34/3; 36/1.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminy Gniewkowo

 

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Gniewkowie, pokój nr 13 (tel. 52 3543016) w godzinach urzędowania.

 

 

z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 31.08.2009 r.


- na stronie internetowej www.new.bazagmin.pl/bip_gniewkowo

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie

- na tablicy ogłoszeń w Wielowsi

- na tablicy ogłoszeń w Szadłowicach

- na tablicy ogłoszeń w Wierzchosławicach

- na tablicy ogłoszeń w Skalmierowicach

- na tablicy ogłoszeń w Ostrowie

zdjęto dnia ...................................r.

 

....................................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.08.2009 r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kłosowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 sierpnia 2009 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 2236
31 sierpnia 2009 13:45 (Magdalena Kłosowska) - Utworzenie dokumentu.