Urząd Miejski w Gniewkowie

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Informacja na temat wałęsających się psów


Gniewkowo,2005-02-24Znak: 7080-8/2005

BIP
W związku z licznymi zgłoszeniami napływającymi do tut.
Urzędu w sprawie biegających bezpańsko psów na terenach wiejskich Urząd Miejski w Gniewkowie informuje jak niżej.
Każdy właściciel zwierzęcia domowego ma obowiązek zapewnić mu ochronę i opiekę. Powyższy zapis wynika z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o ochronie zwierząt /Dz.U.z 2003 r, Nr 106 poz.1002/.
Jednocześnie informuje się, że w Gminie obowiązuje Uchwała Nr XXVII/197/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27.01.2005 r w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo.
Zgodnie z § 12 wyżej wymienionej uchwały posiadacze psów są zobowiązani do:
- Opieki nad nimi wykluczając zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi.
- Prowadzenia psa na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy pies jest w kagańcu oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem sprawowania przez posiadacza bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
- Psy na terenie posesji mogą biegać luzem w przypadku gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz poza teren nieruchomości, a na bramie wejściowej zostanie umieszczona odpowiednia informacja. W przypadku braku powyższych zabezpieczeń psy należy trzymać w kojcach lub na łańcuchu.
Umieszczenie bezpańskiego psa w Schronisku wiąże się z dość dużymi kosztami, które muszą być wyasygnowane z budżetu Gminy. Są to koszty związane z dojazdem do miejsca wyłapywania, obsługą w czasie wyłapywania, zużyciem leków oraz utrzymaniem psa w Schronisku.
Dzienny koszt pobytu jednego psa w Schronisku kosztuje 5,70 zł.
Natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 1998 roku / Dz. U Nr 116 poz. 753/ reguluje zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt, które są podawane do
publicznej wiadomości na 21 dni przed planowaną akcją.
Po tak długim terminie ,może okazać się, że nie zostanie żaden pies wyłapany.

W świetle przedstawionych powyżej faktów uprzejmie prosi się mieszkańców GMINY będących właścicielami zwierząt domowych, aby przestrzegali zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt i Uchwale Rady Miejskiej. Zapewnili ochronę i opiekę POSIADANYM ZWIERZĘTOM.
Przestrzeganie zasad w tym zakresie pozwoli na uniknięcie problemów związanych z wałęsaniem się psów i wydatkowaniem środków finansowych na utrzymanie w Schronisku oraz ich wyłapywanie.
Przyczyni się również do bezpiecznego korzystania z miejsc publicznych przez
innych mieszkańców.


Z poważaniem

Podpisał (-) Sekretarz Gminy- mgr Maria Kowalek-Gaura
WB.


-------------------------------
0
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2096
05 marca 2008 00:32 Jadwiga Stefańska - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl