Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 08.08.2007r. (znak:7331-70/07)

Burmistrz Gniewkowa Znak: 7331-70/07 Ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 08.08.2007 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 12.06.2007r. (znak:7331-68/07, 7331-69/07, 7331-70/07)

Znak: 7331-68/07 7331-69/07 7331-70/07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 12.06.2007 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 12.06.2007r. (znak:7331-55/07)

7331-55/07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 12.06.2007 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 6 czerwca 2007r. (znak:7625-16/06/07)

Gniewkowo, dnia 06.06.2007 r. Znak: 7625-16/06/07 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 2, 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz....

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 29 maja 2007r. (Znak:7331-34/07)

Znak: 7331-34/07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 29.05.2007 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Wybory ławników na kadencję 2008-2011

I N F O R M A C J A Zgodnie z przepisami ustawy z dnia27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) , Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzory kart zgłoszenia (Dz. U. z 2006 , Nr 50,poz.370)....

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14 maja 2007r. (znak:7625:22/06/07)

Gniewkowo, dnia 14.05.2007 r. Znak: 7625-22/06/07 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 2, 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14 maja 2007r. (znak:7625-8/07)

Gniewkowo, dnia 14.05.2007 r. Znak: 7625-8/07 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz....

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14 maja 2007r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 14 maja 2007 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego na obszarze miasta Gniewkowo Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 25.04.2007r. (znak: 7331-15/07)

Znak: 7331-15/07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 25.04.2007 r. Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wydaniu...