Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim

W związku z przypadającym w tym roku w sobotę dniem Wszystkich Świętych - Burmistrz Gniewkowa zarządzeniem nr 112/2008 z dnia 24.09.2008r. wyznaczył dzień 10 listopada br. - dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzedu Miejskiego w Gniewkowie . Treść zarządzenia nr 112/2008 w załączeniu.

XXVI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Kolejna, XXVI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 1 lipca 2008r. na godz. 13:00. Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ul.17 Stycznia 11. W porządku obrad zaplanowano m.in. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji oraz uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego .

Zatwierdzenie wyników II otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gniewkowa zarządzeniem nr 55/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. zatwierdził wyniki II otwartego konkursu ofert ogłoszonego na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury. Treść zarządzenia - patrz załączony plik

XXII Sesja Rady Miejskiej

Kolejna, XXII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 30 kwietnia 2008r. Tradycyjnie - obrady odbędą się w sali nr 20 Urzedu Miejskiego i rozpoczną się o godz. 14:00 . Głównym tematem Sesji będzie wykonanie budżetu Gminy za rok 2007 oraz absolutorium dla Burmistrza .

XX I Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Obrady Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowane na dzień 31 marca 2008r. odbedą się się po raz XXI , albowiem XX Sesja- okazała się Sesją nadzwyczajną , zwołaną na wniosek Burmistrza . XXI Sesja odbędzie się tradycyjnie w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie od godz. 14:00 . Planowany porządek obrad - patrz załączony plik

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo w dniu 26 marca 2008r.

Planowany porządek obrad - patrz załączony plik

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Gniewkowo,2008-02-21 Znak: 6062-13/2008 Uprzejmie informuję, że w 2008 roku planowane jest do przeprowadzenia szkolenie dla ROLNIKÓW GMINY GNIEWKOWO z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzenia szkoleń wydają zaświadczenie...