Aktualności - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

IV Sesja Rady Miejskiej

Obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowane zostały na dzień 28 grudnia 2006r. na godzinie 14 00 ( część robocza) w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ul. 17 Stycznia 11. Proponowany porządek obrad: (część robocza) 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu...

III Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

III Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana została na dzień 7 grudnia 2006r. Obrady rozpoczną sie o godz. 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego .

Szkolenie dla rolników

Gniewkowo,2006-12-01 Znak: 6062-58/2006 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Informuje się, że w dniu 06.12.2006 r o godz. 10 oo w Zajeździe Harasówka, w Gniewkowie odbędzie się bezpłatne szkolenie dla R O L N I K Ó W na temat: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 Organizatorem...

II Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

II Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zwołana została na dzień 1 grudnia 2006r. na godz. 14:00 . Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego ( I piętro) . Głównym punktem obrad jest złożenie ślubowania przez nowego Burmistrza Gniewkowa- pana mgr Adama Roszaka .

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana została na dzień 16 października 2006r. na godz. 14:00 . Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego - I piętro.

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana zostala na dzień 14 września 2006r. na godz. 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie . Przewidziane tematy obrad to: 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006r. 2.Informacja o wykonaniu inwestycji. J.S.

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Gniewkowo 28.07.2006r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jedn. tekst z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 / oraz § 2 pkt 2 Regulaminu Rady Miejskiej – na wniosek Burmistrza Gniewkowa z dnia 27.07.2006r. zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 3 sierpnia 2006r. o godzinie...

XLV Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Kolejna, XLV Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana została na dzień 29 czerwca 2006r. na godz. 14:00 . Obrady , tradycyjnie odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego (I piętro) .

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Kolejna- XLIV Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana została na dzień 25 maja 2006r. na godz. 14:00. Obrady odbędą się w Urzędzie Mkiejskim w Gniewkowie w sali nr 20 ( I piętro). (JS)

Szkolenie z zakresu płatności obszarowych

Gniewkowo,2006-04-21 Znak: 6062-24/2006 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Uprzejmie informuję, że w dniu 27.04.2006 r o godz. 10: oo , w sali nr 20 Urzędu Miejskiego odbędzie się szkolenie dla ROLNIKÓW Gminy Gniewkowo z zakresu: WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH DO GRUNTÓW ROLNYCH LUB...