Urząd Miejski w Gniewkowie

projekt Strategii ORSG Powiatu Inowrocławskiego- do konsultacji zobacz archiwum »

Projekt Strategii ORSG Powiatu Inowrocławskiego- do konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.

10 lipca br. Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego przyjął projekt Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego identyfikuje i zawiera charakterystykę specyfiki ORSG, wskazuje kierunki rozwoju oraz najważniejsze priorytety inwestycyjne. Strategia formułuje problemy ważne dla ORSG wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania lub łagodzenia oraz cele rozwojowe. Strategia zawiera listę przedsięwzięć planowanych do  finansowania zarówno w ramach polityki terytorialnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego jak również listę projektów komplementarnych, przewidzianych do realizacji   z innych źródeł finansowania.

W ramach Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego realizowane będą zadania,  które odpowiadają  na zidentyfikowane problemy i potrzeby. Zadania muszą być zgodne z założeniami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. 

Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego tworzą Powiat Inowrocławski, cztery gminy miejskie: Kruszwica, Gniewkowo, Janikowo, Pakość oraz trzy gminy wiejskie: Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo.

Wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu dokumentu w dniach
od 15 lipca 2015 r.  do 28 lipca 2015 r. do godz. 15.30

Opinie i uwagi do projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego należy kierować do Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w formie pisemnej (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego                            w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38) lub elektronicznej na adres: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl w tytule e-maila wpisując: „Konsultacje projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”.

Projekt Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego wraz z formularzem konsultacji dostępne są na stronie internetowej: www.inowroclaw.powiat.pl, w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38(pokój 152 oraz 156), na stronach internetowych oraz w siedzibach sygnatariuszy Porozumienia na rzecz rozwoju ORSG Powiatu Inowrocławskiego (Gminy: Kruszwica, Gniewkowo, Janikowo, Pakość, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo) oraz na stronach internetowych
i w siedzibach partnerów społeczno-gospodarczych, wchodzących w skład Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego
z głosem opiniodawczo-doradczym (Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”, Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego).

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2015 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 824
20 lipca 2015 11:19 mbilicki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2015 12:45 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [5_zalaczniki_do_strategii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2015 12:43 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [4_zalaczniki_do_diagnozy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl