Plany pracy i sprawozdania - kadencja 2014-2018

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2017

Plan przyjęty przez RM na XXXIII sesji w dniu 28.12.2016r.

Plan pracy Komisji Oświaty,  Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2017

 

1. Opiniowanie  projektów uchwał  Rady Miejskiej.

2. Wykonywanie zadań  zleconych przez Radę.

3. Współpraca z komisjami stałymi Rady.

4. Współpraca z instytucjami oświaty, sportu, kultury,  zdrowia i opieki społecznej.

5. Współpraca z organizacjami  i stowarzyszeniami  oświatowymi, sportowymi, prozdrowotnymi,

 proopiekuńczymi i sołectwami .

6. Wspieranie inicjatyw oświatowych, kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych i proopiekuńczych.

7. Sprawy bieżące związane z zakresem działalności komisji.

8. Organizowanie spotkań komisji ze środowiskami reprezentującymi oświatę, sport, zdrowie, kulturę i opiekę społeczną, na bieżąco, w razie potrzeb jednej bądź drugiej strony:

marzec- informacja na temat realizacji programu polityki zdrowotnej, programów profilaktycznych i prozdrowotnych realizowanych na terenie gminy Gniewkowo z wykorzystaniem środków budżetowych;

kwiecień- informacja na temat funkcjonowania MGOKSiR i Biblioteki oraz  organizacji pozarządowych na terenie gminy Gniewkowo;

maj – informacja na temat realizacji zadań z zakresu opieki społecznej;

październik- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych;

listopad- funkcjonowanie organizacji i stowarzyszeń sportowych na terenie gminy Gniewkowo. 

9.Przygotowanie  planu pracy Komisji oraz sprawozdania z pracy Komisji.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2017 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 753
10 stycznia 2017 12:44 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2017 12:43 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)