Urząd Miejski w Gniewkowie

Plany pracy i sprawozdania - kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Sprawozdanie Burmistrza z pracy za 2016 rok

Wyciąg z protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28.12.2016r.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o wystąpienie i przedstawienie sprawozdania z  pracy w roku 2016.
Na wstępie swojego wystąpienia Burmistrz przeprosił zebranych za swój głos (chrypa spowodowana przeziębieniem) i zwracając się do zebranych zaznaczył, że najpierw chciałby podziękować swoim najbliższym współpracownikom: Zastępcy, Skarbnikowi, Sekretarzowi, pracownikom Urzędu, szefom jednostek organizacyjnym,  sołtysom i wszystkim , którzy „współpracowali w ramach organu wykonawczego”. Burmistrz podziękował również  Radzie Miejskiej za dobrą współpracę i możliwość sprawnej realizacji zadań powierzonych samorządowi w ramach ustawy o samorządzie terytorialnym. Pan Roszak zaznaczył, że elementem świadczącym o rozwoju Gminy są zawsze inwestycje, ale tego roku  pod tym względem nie można zaliczyć do najlepszych, bo poziom inwestycji sięga 3,2 mln zł, a były lata lepsze ( np. 2014r. – 11 mln zł). Burmistrz zaznaczył, że budżet przygotowany na rok 2017 będzie takim budżetem, z którego będzie można być zadowolonym, bo tam inwestycje (już przy tylko naszym udziale) stanowią ponad 5 mln zł. Doliczając wartość dotacji, o jakie się Gmina ubiega np. w ramach ORSG, LGD i innych działań- da kwotę ok. 9 mln zł. Burmistrz wymienił także ścieżkę Wierzchosławice-Szadłowice-Więcławice (ok. 2,5 mln zł), która realizowana ma być razem z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, co łącznie daje kwotę ponad 10 mln zł na inwestycje.  Burmistrz wyraził opinię, że o dobrym rozwoju gminy mówi się wówczas, gdy poziom wydatków na inwestycje wynosi 10-20% jej  wydatków, to jest „dobra tendencja”, dlatego przyszły rok będzie można uznać za udany.  Burmistrz nadmienił, że nowy rok zainaugurowany został budżetem obywatelskim , w ramach którego zrealizowano 4 projekty: 2 miejskie i 2 wiejskie. W mieście były to światła ledowe przy ścieżce i ul.A.Osieckiej. Na terenach wiejskich – w Suchatówce zamontowano siłownię dla osób dorosłych i ciąg drogowy w Wierzchosławicach. W tym roku jest już aktualnie po konkursie i wybrano ciekawe projekty: Kijewo wjazd przy Szkole i droga w Wierzchosławicach, a w mieście – siłownia przy Szkole Zawodowej i plac zabaw przy Przedszkolu.  Kolejno, Burmistrz wymienił: inwestycję w Kaczkowie realizowaną z Zarządem Dróg Wojewódzkich (chodniki i zatoki autobusowe), drogę w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Chrząstowie, łącznik między ul.Toruńską a osiedlem, ciąg pieszo-rowerowy od ul.Inowrocławskiej do ul.Piasta. Zrobiono szereg inwestycji drogowych, które zdaniem pana Roszaka- zawsze poprawiają jakość życia. Spółka komunalna realizowała 3 inwestycje wodociągowe. Nadmieniając o działaniach Spółki- Burmistrz podkreślił, że „dobrze się dzieje”, iż podjęto wspólnie trud  z Zarządem Spółki przejęcia w całości gospodarki odpadami w Gminie.  Gmina nie będzie zdana już na „łaskę, bądź niełaskę firm zewnętrznych, komercyjnych”, bo takie możliwości prawne dają nowe przepisy. Burmistrz zaznaczył, że dziś na sesji podjęta będzie też decyzja o dokapitalizowaniu Spółki na zakup jednego pojazdu. Docelowo, Spółka będzie miała 5 takich pojazdów  i będzie mogła sama to zadanie realizować. Pan Roszak wyraził nadzieję, że z tej zmiany będą zadowoleni także mieszkańcy , bo pieniądze pozostaną w budżecie samorządu, będą nowe miejsca pracy i Spółka otrzyma dodatkowe wzmocnienie kapitałowe, także poprzez „część terenu na Kaczkowie, bo tam będzie siedziba tej części działalności Spółki”. Jako tegoroczny sukces Burmistrz uznał zatwierdzenie strategii ORSG, w ramach którego realizowanych będzie wiele projektów (rewitalizacja Rynku, park, tereny wiejskie). W zakresie „relacji z administracją rządową” pan Roszak wymienił 3 rzeczy: sprawną realizację programu „500+”, zgłoszony akces do realizacji programu „Mieszkanie+”  i przyjęcie przez Gminę rodziny repatriantów.  W zakresie działań promocyjnych Burmistrz przypomniał o obchodach Dni Gniewowa połączonych z upamiętnieniem 1050 rocznicy Chrztu Polski, co uczyniono poprzez nowatorski pomysł bicia rekordu Polski w najdłuższym biegu – 966 km. Uczestniczyło w tym projekcie ponad 3 tys. osób, bieg trwał permanentnie przez 4 doby . Burmistrz uznał, że był to nie tylko bardzo dobry pomysł, ale bardzo dobrze zrealizowany, za co podziękował sowim współpracownikom  i zaznaczył, że było to także coś, co bardzo dobrze zintegrowało społeczność miasta i Gminy. Pan Roszak wspomniał także o czynnym uczestnictwie w Światowych Dniach Młodzieży przy współpracy z Kurią w Gnieźnie oraz lokalnymi parafiami , za co podziękowania skierował do wolontariuszy, wszystkich osób zaangażowanych oraz proboszczów, księży, którzy się tym zajmowali. Burmistrz przyznał, że podsumowując, można przyznać, że zadań zawsze mogłoby być więcej, bo „apetyt rośnie w miarę jedzenia”, ale trzeba patrzeć na możliwości, na budżet, który sukcesywnie wzrasta. Za ważne Burmistrz uznał to, by ten trend rozwojowy utrzymać, aby nie stać w miejscu , „by zawszę parę kroków pójść do przodu, by patrzeć z perspektywą iluś lat do przodu”, by być przygotowanym na nowe możliwości, aby nie dać się zaskakiwać. Burmistrz przyznał także , że na pewne projekty czekać trzeba dłużej, ale „udaje się to zrealizować”. W przyszłym roku za kluczowe uznał pan Roszak plany w ramach ORSG i LGD, w ramach których możliwa będzie realizacja wielu projektów , również przy współpracy GDDiA i ZDW. Za wyjątkowy na poziomie naszego województwa uznał Burmistrz projekt związany z dokończeniem ścieżek rowerowych , ponieważ umożliwi on połączenie Gminy  ze wszystkich kierunków poprzez Gniewkowo (po zmianie organizacji ruchu)- Kaczowa , Murzynna , Więcławic (docelowo Gminy Inowrocław) i Suchatówki. Gniewkowo będzie elementem scalającym te główne ścieżki. Ten projekt pokazuje, jak ważnym jest dla Gminy bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, z czego można być dumnym.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu. Dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania przedstawionego przez Burmistrza. Za przyjęciem tego sprawozdania głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie  zostało przez Radę  przyjęte jednogłośnie."

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2017 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 515
10 stycznia 2017 12:37 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl