Plany pracy i sprawozdania - kadencja 2014-2018 (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2017

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2017 przyjęty na XXXIII sesji w dniu 28 grudnia 2017r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2017

Plan przyjęty przez RM na XXXIII sesji w dniu 28.12.2016r. Plan pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2017 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. 2. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę. 3. Współpraca z komisjami stałymi Rady. 4. Współpraca z instytucjami oświaty, sportu,...

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska na rok 2017

Plan przyjęty przez RM na XXXIII sesji w dniu 28.12.2016r. - patrz załączony plik

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017

Plan przyjęty przez RM na XXXIII sesji w dniu 28.12.2016r. - patrz załączony plik

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Plan przyjęty przez RM na XXXIII sesji w dniu 28.12.2016r. - patrz załączony plik

Sprawozdanie Burmistrza z pracy za 2016 rok

Wyciąg z protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28.12.2016r. Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o wystąpienie i przedstawienie sprawozdania z pracy w roku 2016. Na wstępie swojego wystąpienia Burmistrz przeprosił zebranych za swój głos (chrypa spowodowana przeziębieniem) i zwracając się do zebranych zaznaczył, że najpierw...

Sprawozdanie Rady Miejskiej w Gniewkowie z pracy w roku 2016

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie za okres od stycznia 2016r. do grudnia 2016r. Rada Miejska w Gniewkowie w mijającym roku odbyła 12 posiedzeń, a dziś spotyka się po raz trzynasty. Od początku kadencji – Rada odb

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów z pracy w roku 2016

Treść sprawozdania - patrz załączony plik