Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 28 grudnia 2017r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 28 grudnia 2017r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli-zgodnie z załączona listą obecności.
                                              Spotkanie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady- pan Przemysław Stefański.
                                              Przewodniczący Rady rozpoczął od informacji za okres od ostatniej sesji, od której  minęło mało czasu, więc i spraw do przekazania jest niewiele.  Radny poinformował, że pan Andrzej Żmudziński otrzymał odpowiedź na interpelację dotyczącą realizacji ustawy dekomunizacyjnej i radny to potwierdził. Kolejno zaznaczy, że z uwagi na awarię- nie funkcjonuje nagłośnienie na sali sesyjnej, ale kwestia ta będzie rozwiązywana w związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym m.in. w kwestii rejestracji obrad.
Następnie, Przewodniczący Rady przekazał, że na sesji wystąpi z wnioskiem formalnym o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Nie było chętnych do zabrania głosu w otworzonej przez radnego dyskusji.
Przewodniczący Rady ustalił z radnymi, że nie ma potrzeby odczytania sprawozdań z pracy za rok 2017 przedłożonych przez Przewodniczących Komisji Rady i od razu otworzona została dyskusja, ale nie było pytań, ani uwag do tych sprawozdań.
Nie czytano również przedłożonych planów pracy i także nie było do nich uwag.
                                               Kolejno, przystąpiono do omówienia projektów uchwał. Rozpoczęła pani Skarbnik od projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. W trakcie otworzonej dyskusji radny Krzysztofiak zapytał o zmniejszenie kwoty na projekt fontanny i pani Skarbnik wyjaśniła, że „pozostała kwota, to jest ta, za jaką dokumentacja została wykonana”. Radny Żmudziński wskazał natomiast na pozycję dotyczącą „funduszy na zakup energii na ORLIKA” i zapytał, czy dotyczy to 1 ORLIKA, czy może jest to kwota łączna.  Pani Skarbnik wyjaśniła, że dotyczy to ORLIKA przy SP Nr 1, bo jest tylko jeden, a dotyczy m.in. tego boiska, bo na tym paragrafie (426)  jest też oświetlenie ulic, placów , a także  innych boisk. Zabrakło kwoty 4.100 zł na ostatnią fakturę. Burmistrz podkreślił, że wszystkie boiska są oświetlone.  Radny Pułaczewski zauważył, że przy „gimnazjum” oświetlenie zostało wymienione.
                                             Projekt uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych omówiła pani Sekretarz. Pani Kaczmarek poruszyła kwestię okresu zatrudnienia tych pracowników i zapytała, czy teraz będą oni wcześniej zatrudniani. Pani Pęczkowska zaprzeczyła, wyjaśniając, iż nie ma takiej potrzeby. Przewodniczący Rady zapytał, czy w ramach tej uchwały przewiduje się zatrudnienie tej 1 osoby w oparciu o ustawę za życiem, na co pani Pęczkowska wskazała zapis uchwały, który o tym mówi.  Do projektu uchwały nie było więcej pytań.
                                    Pani Skarbnik  przedstawiła projekt uchwał, jaki ma być wprowadzony do porządku obrad tj. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Radny Krzysztofiak zapytał, czy podany w projekcie termin- to data graniczna. Burmistrz odpowiedział, że  data 30.06.2018r. wynika z ustawy, nie mniej jednak wyraził nadzieję, że będzie to zrobione szybciej  (przy obecnej pogodzie- w styczniu). Pan Krzysztofiak zapytał też o fontannę i Burmistrz przekazał, że przyjęto wyjaśnienia wykonawcy z Warszawy o ciężkiej chorobie głównego projektanta , którego prace kończył będzie ktoś inny, co spowodowało opóźnienia. Radny zapytał o to, czy są podstawy prawne do przesunięcia tego terminu, ponieważ ten projekt jest współfinansowany. Pan Roszak to potwierdził i powiedział, że planuje się zakończenie tego ok. 20 stycznia, a ogłoszenie konkursu na koniec stycznia- początek lutego, bo „to idzie przez LGD”. Pan Krzysztofiak zapytał też o możliwość przesunięcia terminu w przypadku prac na ul.Parkowej, co Burmistrz również potwierdził, zapewniając, iż nie ma żadnych zagrożeń. Dodał też, że tak robiono już wielokrotnie, choć może nie w tej kadencji, praktykuje się to w samorządach, jeśli jest taka potrzeba.
                                   Radny Rychlewski wskazał na drogę Suchatówka-Kijewo, która ma dziurawe pobocze, że nawierzchnia się wyszczerbia, są już ubytki i szkoda, by w ten sposób niszczała. Radny przekazał, że dziury robią się też podobno w drodze Kawęczyn-Żyrosławice, choć teraz trzeba byłoby pewnie jeszcze odprowadzić z niej wodę , bo aktualnie jest tam „masakra”. Pan Rychlewski przypomniał, że  mieszkańcy Branna cały czas czekają o naprawę nawierzchni (nawiezienie kruszywa). Burmistrz zapytał, czy ta nawierzchnia to bruk, na co radny odpowiedział, że „tam kiedyś był, ale zasypany już jest szlaką”. Teraz w tej szlace robią się dziury, a jak był bruk, to było lepiej. Pan Roszak zobowiązał się do sprawdzenia tego stanu.
                                   W punkcie „wolne głosy i wnioski” Przewodniczący Rady przekazał, że kolejna sesją odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018r.  i zgodnie z zaproponowanym planem pracy jej tematem będzie informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i na tym, o godz. 1045 zakończono posiedzenie Komisji.

 

 

 

                                               

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 155
07 lutego 2018 13:32 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. zmiana błędnie określonej daty posiedzenia na str. 1 (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 13:08 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl