Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17.08.2017r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 sierpnia 2017r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności.
                                           Spotkanie rozpoczął i prowadził- Przewodniczący Komisji- pan Aleksander Pułaczewski.
Pan Pułaczewski poinformował o dokumentach, jakie dostarczone zostały na wystąpienie Komisji w związku z wyjaśnianiem skarg tj.  o dokumentacji medycznej przedłożonej przez panią Y oraz informacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie na temat zasad przygotowywania i wysyłania korespondencji.  Dokonano analizy tych dokumentów w kontekście rozpatrywanych skarg.
Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez panią Y  wraz dokumentami przedłożonymi przez Szkołę oraz dostarczoną dokumentacja medyczną – Komisja wypracowała opinię dla Rady , w której proponuje uznać skargę za bezzasadną (opinia w załączeniu do protokołu).
Komisja wypracowała także ostateczne stanowisko w sprawie ponowienia skargi na Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie przez pana X, w którym po analizie informacji otrzymanej ze Szkoły- zaproponowała uznać skargę za niezasadną (stanowisko w załączeniu).
Komisja  ustaliła ponadto, by zaproponować Radzie podtrzymanie stanowiska  w zakresie skargi na Dyrektora SP Nr 1 w Gniewkowie  przedłożonej Kuratorowi Oświaty w Bydgoszczy, z uwagi na fakt, iż nie wnosi ona nic nowego do sprawy, oprócz tego, co skarżący zarzucił pani Gliwińskiej w dwóch poprzednich skargach (opinia w załączeniu do niniejszego protokołu).
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie, a wypracowane opinie przedłożone zostały w biurze Rady. 

 

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Komisji - Aleksander Pułaczewski

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2017 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 210
29 sierpnia 2017 14:32 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [plik0199.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2017 14:06 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl