Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.07.2017r.

Protokół z posiedzenia  Komisji Rewizyjnej w dniu 25 lipca 2017r.

 

 

Komisja w składzie:
1.Przewodniczący- Aleksander Pułaczewski
2.Wicperzewodniczący- Jarosław Rychlewski
3.Członek Komisji- Joanna Robak

dokonała analizy materiałów, jakie otrzymała ze SP nr 1 w Gniewkowie w związku ze skargą pani Y na panią Gliwińską. Na spotkanie zaproszona została także skarżąca, ale nie przybyła, dlatego ograniczono się do zweryfikowania stawianych przez nią zarzutów z dokumentacją Szkoły zebraną w sprawie zdarzenia opisanego przez skarżącą.  Ostateczną opinię w sprawie Komisja postanowiła wypracować po otrzymaniu dokumentacji medycznej, na którą powołuje się skarżąca,  i która ma rzekomo świadczyć, że zdarzenie miało zupełnie inny przebieg od tego, jaki przedstawiany jest przez panią Dyrektor.  Postanowiono, iż Komisja wystąpi do skarżącej w sprawie dostarczenia tej dokumentacji.
                                           Nawiązując do skargi pana X  z dnia 8 lipca 2017r. na Dyrektora SP Nr 1 w Gniewkowie- ustalono, że Komisja wystąpi do Burmistrza o przedstawienie stanowiska Szkoły w zakresie zasad  przygotowywania i przesyłania korespondencji przez Szkołę w celu ustalenia, czy w tym przypadku nie doszło do ewentualnego naruszenia prawa przez panią Gliwińską.
                                          Komisja  dokonała ponadto analizy treści skargi pana X z dnia 13 lipca  2017r. na działania  Dyrektora SP Nr 1 w Gniewkowie , jaka przekazana została Radzie Miejskiej  na podstawie  art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)  przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
Komisja ustaliła, że skarga dotyczy tych samym działań pani Dyrektor, które były już przez Radę weryfikowane w trakcie rozpatrywania skargi pana X z dnia 17 marca 2017r.  Te same zarzuty wobec pani Gliwińskiej pan X przedstawił ponadto w skardze z dnia 8 lipca 2011r. Ostateczną opinię Komisja wypracuje jednak po zajęciu stanowiska w kwestii  ponowienia  skargi przez pana X.
Na tym posiedzenie zakończono.

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Komisji - Aleksander Pułaczewski

Protokołowała: J.Stefańska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2017 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 144
29 sierpnia 2017 14:02 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl