Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Protokół ze współnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 14 lutego 2018r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 14 lutego 2018r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli-zgodnie z załączona listą obecności (po rozpoczęciu na posiedzenie przybyli: radny Sz.Krzysztofiak, radny I.Kopiszka i radny K.Mnich).
                                              Spotkanie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady- pan Przemysław Stefański.
                                              Przewodniczący Rady rozpoczął od informacji, że na wniosek pana Burmistrza w sprawie konieczności zwiększenia środków budżetowych po rozstrzygnięciu przetargowym dotyczącym termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie zwołał sesję, by jeśli taka będzie  wola Rady- zwiększyć środki na to zadanie, aby mogło być zrealizowane.
Projekt zmiany w uchwale w sprawie budżetu na 2018 rok związany z dodatkową kwotą 66 tyś.  zł na zadanie termomodernizacji SP Nr 1 w Gniewkowie budynek A i hali - omówiła pani Skarbnik (radni przed spotkaniem otrzymali brakujący załącznik nr 2 do projektu uchwały). Pani Rutkowska zaznaczyła, że dodatkowe środki na ta inwestycję pochodzą z rezerwy ogólnej z rozdziału 77818 § 4080.
Następnie prowadzący posiedzenie otworzył dyskusję.
Radny Krzysztofiak zapytał o termin realizacji tego zadania, na co Burmistrz odpowiedział, że do 15 sierpnia 2018r. trzeba rozliczyć się z dotacji na to zadanie z Urzędem Marszałkowskim.
Nie było więcej pytań i posiedzenie zostało zakończone o godz. 1505 .
Z uwagi na fakt, że rozpoczęcie sesji wyznaczone zostało na godz. 1510- Przewodniczący Rady ustalił z radnymi, iż nie będzie robiona przerwa , tylko bezpośrednio po tym posiedzeniu rozpoczną się XLVIII obrady Rady.

 

 

                                                         

 

Protokołowała:J.Stefańska

Załączniki:

Lista obecności [198.67 KB]
Załącznik nr 2 do projektu uchwały [66.35 KB]