Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2014-2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji w dniu 24 sierpnia 2015r.

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 24 sierpnia 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączona listą obecności. Z uwagi na spóźnienie Przewodniczącego Rady- posiedzenie rozpo

Protokół z posiedzenia radnych przed sesją w dniu 15 lipca 2015r.

Protokół z posiedzenia radnych Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 15 lipca 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli radni -zgodnie z załączoną listą obecności. Zanim rozpoczęto dyskusję Przewodniczący Rady pr

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty ,Sportu,Zdrowia,Kultury i Opieki Społecznej w dniu 22 października 2015r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w dniu 22 października 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli - zgodnie z załączoną listą obecności ( radna K.Kaczmarek przybyła na posiedzenie w trakcie dyskusji). &nbs

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 22 czerwca 2015r.

Protokół z posiedzenia radnych Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 22 czerwca 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli radni -zgodnie z załączoną listą obecności. Zanim rozpoczęto dyskusję Pr

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 września 2015r.

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 września 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności ( na początku nieobecni byli radni: Szymon Krzysztofiak i Krzysztof Mnich). Spotkanie rozpoczął i przybyłych powitał Przewodniczący Komisji- pan Ireneusz Kopiszka. Przewodniczący...

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 25 maja 2015r.

Protokół z posiedzenia radnych Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 25 maja 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli radni -zgodnie z załączona listą obecności. Zanim rozpoczęto dy

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 27 kwietnia 2015r.

Protokół z posiedzenia radnych Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 27 kwietnia 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli radni -zgodnie z załączona listą obecności. Zanim rozpoczęt