Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2014-2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 14 grudnia 2015r.

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 14 grudnia 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli radni -zgodnie z załączona listą obecności. Zanim rozpoczęto dyskusję Przewodniczący Rady poinformował : - o wiejskim zebraniu wyborczym, jakie zwołane zostało na dzień 16.12.2015r. w Sołectwie Ostrowo...

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 23 listopada 2015r.

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 23 listopada 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli radni -zgodnie z załączona listą obecności. Zanim rozpoczęto dyskusję Przewodniczący Rady poinformował: -że w przerwie między sesjami radny Sławomir Bożko kilkukrotnie występował za pośrednictwem Przewodniczącego...

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 26 października 2015r.

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 października 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli radni -zgodnie z załączona listą obecności.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 28 września 2015r.

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 września 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli radni -zgodnie z załączona listą obecności. Zani

Protokół ze spotkania Komisji Oświaty (...) w dniu 7 grudnia 2015r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji (wspólne z Komisją Rewizyjną) odbyło się w dniu 07 grudnia 2015 roku. W spotkaniu uczestniczyli : Joanna Robak- przewodnicząca Komisji Ewa Pińska Katarzyna Milewska Katarzyna Kaczmarek Sławomir Bożko Jerzy Ratajczak. Po...

Protokół ze spotkania Komisji Oświaty (...) w dniu 24.11.2015r. z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania w zakresie sportu

Protokół ze spotkania Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w dniu 24 listopada 2015r. z przedstawicielami organizacji działających w zakresie sportu W posiedzeniu uczestniczyli - zgodnie z załączoną listą &

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 17 września 2015r.

Protokół z posiedzenia radnych Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 17 września 2015r. W posiedzeniu uczestniczyli radni -zgodnie z załączoną listą obecności. Zanim rozpoczęto dyskusję Przewodniczący Rady