Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

Protokół Nr LII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 3 kwietnia 2018r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na LIV sesji w dniu 25 kwietnia 2018r.


 Protokół Nr LII/2018

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się
w dniu 3kwietnia 2018r. w sali  konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul.Dworcowej 5 w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1602  dokonał otwarcia LII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 7 radnych (brak radnych: Sławomira Bożko, Szymona Krzysztofiaka, Andrzeja Żmudzińskiego, Jarosława Rychlewskiego, Katarzyny Kaczmarek, Ireneusza Kopiszki, Jerzego Ratajczaka), w związku z czym nie ma quorum niezbędnego do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a załącznik nr 2 stanowi pismo nieobecnych radnych zapowiadające nieobecność na sesji w dniu 03.04.2018r.).
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.            

Ad.4 Zamknięcie obrad.

Wobec zaistniałej sytuacji - o godz. 16 03  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia LII nadzwyczajnych obrad Rady.

           

                                       

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2018 16:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 169
07 czerwca 2018 14:51 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 16:18 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [file0220.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 16:14 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl