Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Protokół Nr LI/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 marca 2018r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na LIV sesji w dniu 25 kwietnia 2018r.


Protokół Nr LI/2018

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się
w dniu 30 marca 2018r. w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1036  dokonał otwarcia LI sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 7 radnych (brak radnych: Sławomira Bożko, Szymona Krzysztofiaka, Andrzeja Żmudzińskiego, Jarosława Rychlewskiego, Katarzyny Kaczmarek, Ireneusza Kopiszki, Jerzego Ratajczaka), w związku z czym nie ma quorum niezbędnego do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a załącznik nr 2 stanowi pismo nieobecnych radnych zapowiadające nieobecność na sesji w dniu 30.03.2018r.).
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
                                          Przewodniczący  Rady oświadczył, że w związku z brakiem quorum – dalszy porządek sesji nie będzie realizowany (pkt 2 i 3).
                                           O głos poprosił Burmistrz , który zapowiedział, że dziś Przewodniczący otrzyma pismo – wystąpienie o zwołanie sesji nadzwyczajnej we wtorek na godz. 1500 , bądź 1500, sugerując jednocześnie, by ta sesja odbyła się na sali konferencyjnej  Ośrodka Kultury przy ul.Dworcowej 5.
Przewodniczący Rady powiedział, że przychyla się do prośby co do dnia, co do godziny, jeśli materiały dziś zostaną dostarczone. Burmistrz zapewnił, że radni materiały otrzymają.
W związku z sugestią pana Matuszaka, obecnego na sesji – ustalono ostatecznie, że kolejna sesja rozpocznie się później , tj. o godz. 1600 , a przed sesją o godz. 1530 odbędzie posiedzenie Komisji.

Ad.4 Zamknięcie obrad.

O godz. 1038  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia LI nadzwyczajnych obrad Rady.

           

                                        

 

Protokołowała: J.Stefańska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2018 15:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 437
07 czerwca 2018 14:51 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 15:56 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [file0218.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 15:48 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)