Wybory samorządowe 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Gniewkowa

Postanowieniem Nr 478/14 z dnia 3 grudnia 2014r. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy zwołał sesje Rady Miejskiej w Gniewkowie w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Gniewkowa na dzień 5 grudnia 2014r. na godz. 12:00. Treść postanowienia - patrz załączony plik

Przypomnienie dla komitetów wyborczych

Przedstawicielom komitetów wyborczych, które prowadziły agitację wyborczą na terenie Gminy Gniewkowo przypomnia się o obowiązku wynikającym z art. 110 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) - tj. o konieczności usunięcia w ciągu 30 dni po dniu wyborów - plakatów...

Transport dla wyborcow do lokali okw

Zainteresowanych informuje się , że w dniu ponowego głosowania w wyborach Burmistrza Gniewkowa , które odbędą się w dniu 30 listopada 2014r. uruchomiony będzie transport do lokali wyborczych na nastepujących trasach: 1.Skalmierowice godz.945 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Szkole Podstawowej w Szadłowicach ; 2.Więcławice...

Informacja o pracy komisji wyborczych w dniu 30 listopada 2014r.

I N F O R M A C J A W dniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Gniewkowa , tj. 30 listopada 2014r. Miejska Komisja Wyborcza w Gniewkowie rozpoczyna pracę o godz. 600 . Lokale wyborcze obwodowych komisji na terenie Gminy Gniewkowo w ty

Sprostowanie protokołu MKW w Gniewkowie z dnia 19.11.2014r.

Uchwałą Nr 33/2014 z dnia 19 listopada 2014r. Miejska Komisja Wyborcza w Gniewkowie dokonała sprostowania protokołu z wyborów do Rady Miejskiej w Gniewkowie, a konkretnie zestawienia wyników z okręgu nr 11. Poprawione zestawienie -patrz załączony plik.