Urząd Miejski w Gniewkowie

Zbiór aktów prawa miejscowego zobacz archiwum »

Załączniki:

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/19/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019 [574.19 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/20/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2019 [1.11 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/21/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2019 [784.47 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu na 2019 rok [13.81 MB]
II część Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu na 2019 rok [10.93 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IV/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu [175.09 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr V/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok [3.95 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr V/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [287.7 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr V/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo [190.38 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/35/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok [477.21 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/37/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo [167.15 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo [300.23 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [178.51 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/40/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty [172.63 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/43/2019 z dnia 27 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok [1.49 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/45/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie [942.45 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/46/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo [2.72 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/48/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [738.8 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VII/51/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. [1.05 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VIII/52/2019 z dnia 27 marca 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok [7.21 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VIII/53/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2019r.” [1.22 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/64/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego [1.05 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr X/65/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na 2019 r. [836.55 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/69/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 [4.71 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/71/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo [573.36 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XI/73/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo [3.23 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/80/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie [580.45 KB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/81/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji [1.78 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/85/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo [1.55 MB]
Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XII/87/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo [1.11 MB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2018 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 216
16 września 2019 11:11 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
16 września 2019 11:11 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [85.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2019 11:09 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [87.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl