Wybory ławników na kadencję 2012-2015 (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr IX/61/2011 z dnia 29.06.2011r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu rejonowego w Inowrocławiu

UCHWAŁA NR IX/61/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220;...

Nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

Treść zarządzenia- patrz załączony plik

Informacja dotycząca zmiany zasad zgłaszania kandydatów na ławników kadencji 2012-2015

I N F O R M A C J A Uprzejmie informuję , że zmianie ulegną zasady zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych , (Dz. U. Nr 109, poz. 627) , nowe regulacje wejdą w życie z dniem 14 czerwca 2011r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie w/s wyboru lawników na kadencję 2012-2015

I N F O R M A C J A W związku z upływem w 2011 kadencji ławników sądowych –działając na podstawie u

Pismo Prezesa SO w Bydgoszczy z dnia 10.05.2011r.

Treść pisma- patrz załączony plik