Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 25 sierpnia 2014r.

 

Protokół z posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji

Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 25 sierpnia 2014r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie            rozpoczął Przewodniczący Rady – witając wszystkich przybyłych.

                                   Na wstępie Przewodniczący Rady  przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed upływem kadencji , która upływa 21.11.2014r.  Radna Szarpatowska zapytała o to, z jaką datą składać te oświadczenia, na co pan Kozłowski odpowiedział, że na dzień 21.09.2014r.
Przewodniczący Rady przekazał także, że pani Dyrektor Gimnazjum wraz z panem Januszem Bożko i panią Anną Bożko wystapili z podziękowaniami do Rady Miejskiej
za wsparcie finansowe udzielone społeczności tej szkoły .
Pan Kozłowski nawiązał także do szkolenia, jakie organizowane było dla Rady , i które nie doszło do skutku i zapytał, czy ponownie podjeść do tego we wrześniu. Z uwagi na podzielone zdania w kwestii organizowania tego bezpłatnego szkolenia- Przewodniczący Rady poprosił, by osoby zainteresowane zgłosiły się  do czasu sesji w biurze Rady .
                                   Kolejno, Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania materiałów , jakie przygotowane zostały na najbliższą sesję.  O przedstawienie informacji na temat programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2013- poprosił Z-cę Burmistrza – panią Beatę Kowalską. Pani Kowalska przedstawiła radnym najważniejsze zagadnienia związane z realizacją programu tj. omówiła realizację wniosków , jakie w ramach tego programu rozpatrywano i finalizowano oraz podała dane, jakie zmieniły się dzięki realizacji tych wniosków. Radni nie mieli pytań do przedstawionego materiału.
                                   Następnie pan Kozłowski poprosił panią Skarbnik o przedstawienie zmian do budżetu Gminy. Pani Rutkowska omówiła zaproponowane zmiany, które opisane zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały . Oprócz tych korekt, pani Skarbnik zaproponowała także zmiany w zakresie uwzględnienia :kwoty odszkodowania na wykup dróg (przy ul.Zajeziernej- p.Jercha) – 30.100 zł, dotacji na wyposażenia szkół w podręczniki – 18.698,13 zł, przeniesienia środków (500 zł) między paragrafami 4300 i 4270 , przeniesienia środków (545 zł-szkolenie USC) między  paragrafami 4300 i 4700, kwoty 200 zł na organizację dożynek w Skalmierowicach, środków   niezbędnych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (przesunięcia kwoty 1.703 zł między :§ 4040,§ 4170,§ 4280) oraz na zatrudnienie w ramach efektywności stażystów (18.000 zł i 3100 zł w § 4170 i § 4110), środków na remont samochodu SM, środków na remont pomieszczeń biurowych w USC oraz montaż drzwi wejściowych ( przesunięcia kwot 2.150 zł i 2.850 zł między §4300 i § 4270). Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Pani Borowska wskazała na rozdz. 750 75 (promocja) , gdzie zaproponowane zostało przeniesienie środków na „usługi pozostałe” i zapytała o co dokładnie chodzi w tej zmianie. Pani Rutkowska wyjaśniła, że chodzi o taką sytuacje, gdy według planu środki przewidziano na zakupy, a okazało się, że są one potrzebne na usługi . Radna zapytała, czy oznacza to, że przeznacza się np. na usługi graficzne itp. , co pani Rutkowska potwierdziła.  Radny Kopiszka zapytał natomiast , czy zaplanowana dodatkowo kwota 10.000 zł wystarczy na dowóz dzieci. Burmistrz odpowiedział, że rozstrzygnięcie przetargu jest w czwartek i myśli , że te pieniądze wystarczą. Radny poprosił także o wyjaśnienia potrzeb w zakresie środków na projekt organizacji ruchu , zapytał czy dotyczy to całej Gminy.  Pan Roszak odpowiedział, że chodzi tu o ulice w mieście i wynika to ze zmiany przepisów. Pan Smoła zapytał o sytuację, gdyby nie doszło do rozstrzygnięcia przetargu. Burmistrz odpowiedział, że wówczas przez okres do 3 miesięcy dowóz odbywałby się „po staremu”.  Pan Roszak podał także przyczynę unieważnienia poprzedniego przetargu tj. braku wadium.
                                          Przewodniczący Rady przypomniał, że 7 września 2014r. w Gąskach odbędą się dożynki gminne, na które serdecznie zaprosił wszystkich radnych. Podał również, że proponowany termin  XLVIII  sesji Rady  przypada na dzień   24 września  2014r.  i jej tematem będzie sprawozdanie i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
                                   Radny Smoła zapytał, czy wycinka drzew przy Szkole Podstawowej w Kijewie wiąże się z planowaną budową boiska. Burmistrz odpowiedział że nie jest to powiązane z budową boiska, jest to na etapie uzupełniania wniosku. Radny Stefański zapytał, czy w takim razie jest może jakieś zagrożenie projektu związanego z budową boisk . Pan Roszak wyjaśnił, że może jeszcze w tym tygodniu będzie umowa dotacji na to zadanie. Pan Kopiszka zapytał natomiast o realizację projektu związanego z doposażeniem świetlic wiejskich. Radny podkreślił, że w najbliższym czasie będą odbywały się zebrania wiejskie i należałoby powiedzieć, czy to będzie robione, bo może się okazać, ze część artykułów może się powtarzać  Burmistrz wyjaśnił, że realizacja tego projektu przewidziana jest do III-IV 2015 roku. Następnie dyskutowano nad celowością zakupu sprzętów AGD dla tych obiektów.
                                   Radna Paul poinformowała, że radni otrzymają od niej rozliczenie wykorzystania środków pochodzących ze składek radnych i zapowiedziała, że te najbliższe planowała przeznaczyć na pomoc w organizacji wigilii w Gimnazjum. Radny Pułaczewski zgłosił jednak potrzebę zakupu podręczników dla jednego z uczniów, co również zostanie sfinansowane z tej puli.
Na tym , o godz. 1530  zakończono posiedzenie Komisji.

 

                                                                      

 

 

Protokołowała:J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 25.08.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1218
27 sierpnia 2014 13:27 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 sierpnia 2014 13:27 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl