Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół z posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 23 czerwca 2014r.

Protokół z posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji

Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 23 czerwca 2014r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady – witając wszystkich przybyłych.
                                         Kolejno, Przewodniczący Rady przekazał , że pani Skarbnik prosiła, by w pierwszej kolejności omówić zmiany proponowane do budżetu Gminy na 2014r. W trakcie wystąpienia pani Rutkowskiej na obrady przybyła radna Joanna Borowska. Kolejno, pan Kozłowski zapytał o ewentualne pytania do pani Skarbnik, która musi wcześniej wyjść z posiedzenia. Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.
                                   Następnie Przewodniczący Rady  przekazał informację o korespondencji, jaka wpłynęła do biura Rady :
-odpowiedź  Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na wysłaną uchwałę Rady w sprawie rozpatrzonej skargi;
-postanowienie prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu  w sprawie odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie stwierdzenia prowadzenia agitacji wyborczej  w Urzędzie Miejskim przez radną J.Borowską. 
                                   Pani Dyrektor MGOKSiR w Gniewkowie poproszona została o przedstawienie informacji na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy. Do informacji pani Dyrektor nie było pytań.
                                   Kolejno, radny Stefański odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców Gminy Gniewkowo. Do projektu nie było uwag.
                                   Radni nie mieli również pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015, którego pierwotnie nie było w porządku obrad.
                                   Radny Stefański odczytał też projekt uchwały w sprawie poboru podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Radna Lewandowska zapytała  o Sołectwo Kaczkowo , ponieważ w projekcie ujęty został poprzedni sołtys. Przewodniczący Rady poinformował, że z uwagi na złamanie przepisów w zakresie odwołania sołtysa – przeprowadzone zostanie w tym Sołectwie  ponownie zebranie wyborcze i dlatego w uchwale wpisany został pan Jędrzejewski. Uchwała zostanie zmieniona po tych wyborach.  Radny Stefański zapytał, czy w tej uchwale trzeba podawać nazwiska , na co pani Skarbnik powiedziała, że tak. Pan Stefański zaznaczył, że przecież sołtys może się zmienić. Pani Rutkowska odpowiedziała, że wówczas zmieniona zostanie ta uchwała. Burmistrz dodał, że „w Polsce tak już jest, że po iluś latach budzi się KRUS , czy ZUS i jeden z sołtysów mógłby bardzo ucierpieć”, dlatego zmienia się dotychczasowe regulacje w tym zakresie.  Pan Kopiszka stwierdził, że podobna sytuacje była z kierowcami OSP, na co pani Rutkowska zapewniła, że to również zostanie dostosowane.
                                   Przewodniczący Rady poinformował, że na prowadzącego wiejskie zebranie wyborcze ponownie wskazana została pani Mitaszka. Okazuje się jednak, że radna wyjechała i gdyby okazało się, że nie wróci do czasu zebrania- wówczas poprowadzi je radny Stefański.
                                   Pan Kozłowski powiedział, że wcześniej pominął informację , jaką przedstawić miała pani Sekretarz w punkcie „Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy” i poprosił panią Pęczkowską o wystąpienie. Nie było uwag, ani pytań do przedstawionej przez panią Sekretarz informacji.
                                   Radny Kopiszka zgłosił, że ścieżka rowerowa Lipie-Gniewkowo nadal się osuwa , choć było to robione, zagraża to bezpieczeństwu. Radny wskazał, że jest to odcinek „trochę przed przepustem, gdzie są barierki”, tam kostka się chwieje.
                                   Radna Lewandowska zapytała natomiast o naprawy na ORLIKU, czy zostały wykonane, ponieważ zbliżają się zawody sołeckie i radna chciałaby wiedzieć, czy do soboty będzie to zrobione. Pani Kowalska odpowiedziała, że te roboty zostały zgłoszone , ale to „grubszy temat”. Na boisku była komisja, która ustaliła, że trzeba odsłonić nawierzchnię i odkopać studzienki i zabezpieczyć te, które nie są używane. Pani Kowalska stwierdziła, że to winno być wykonane kompleksowo i  prace mogą trwać ok. tygodnia. Będą wykonywane prawdopodobnie przez Przedsiębiorstwo Komunalne , by następnie profesjonalna firma mogła przykleić tą nawierzchnię.
                                   Radny Stefański nawiązał do kwestii prac prowadzonych przez PKP i przypomniał o drodze Więcławice –Orłowo, jaka miała być utwardzona w ramach tych robót. Radny przyznał, że ten odcinek został utwardzony, ale dalej  położony jest asfalt  i brakuje tylko tego krótkiego odcinka , by ta nawierzchnia była jednolita. Burmistrz przypomniał, że takie ustalenia były poczynione, że zostanie to utwardzone, aby było przejezdne na czas przebudowy. Radny zaznaczył, że ten asfalt kończy się na granicy gmin. Pan Roszak stwierdził, że nasza Gmina ma inne priorytety niż ta droga , a cieszy już to, że przy tej okazji udało się utwardzić ten odcinek kamieniem. Burmistrz nie wykluczył, że może w przyszłości, jak będzie taka możliwość – to i ta droga zostanie pokryta asfaltem.
Radna Paul poruszyła temat modernizacji ulicy 700-lecia. Burmistrz podał, że dziś podpisana została umowa na wykonanie prac z firmą „Drogi i Mosty” . Drogi w : Chrząstowie i Wierzchosławicach robiła będzie zaś firma „Inodrog”.
Pan Karol Smoła zapytał natomiast rewitalizację terenu wokół świetlicy (staw) , na co Burmistrz wyjaśnił, że projekt  „przeszedł” i teraz poddany został ocenie przez Urząd Marszałkowski.
Na tym , o godz. 1535 zakończono posiedzenie.

 

 

 

 

                                          

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 23.06.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2014 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1320
07 lipca 2014 12:36 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. Dodanie treści protokołu (Dokument opublikowany)
01 lipca 2014 12:14 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl