Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół z posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 maja 2014r.

Protokół z posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji

Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 maja 2014r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady – witając wszystkich przybyłych.
                                         Kolejno, Przewodniczący Rady przekazał informację na temat korespondencji biura Rady  w okresie od ostatniej sesji:
- odpowiedź  wystosowana do pana Sławomira Bożko na jego wystąpienia z dnia 14.04.2014r.;

-pismo o  wszczęciu przez  Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego postępowań dotyczących uchwał podjętych przez Radę na ostatniej sesji , a dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego w związku z brakiem dokumentacji prac planistycznych , co zostało już uzupełnione;

-wystąpienie do Komisarza Wyborczego w sprawie stwierdzenia prowadzenia agitacji wyborczej w Urzędzie Miejskim przez radną J.Borowską -Okręgowa Komisja Wyborcza sprawę przekazała zgodnie z właściwością Prokuratorowi Okręgowemu w Bydgoszczy;

-pismo radnej Joanny Borowskiej z dnia 20.05.2014r. o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych  w związku z w/w zgłoszeniem. Jeśli radni będą sobie tego życzyć, to pismo to zostanie skserowane, można się z nim zapoznać w biurze Rady. Pan Pitera zgłosił, że prosiłby o kserokopię wystąpienia pana Przewodniczącego do Komisarza. Pan Pitera zapytał, czy to było w imieniu Rady , na co pan Kozłowski odpowiedział, że ”nie- to ja zgłosiłem”. Radny Pitera zapytał , dlaczego w takim razie pan Kozłowski podpisuje się jako „Przewodniczący Rady”, bo jego zdaniem  powinien to podpisać „Janusz Kozłowski”.  Przewodniczący Rady odpowiedział, że zrobił tak , ponieważ sprawa wynikła na sesji, a on jest zobowiązany do prowadzenia sesji i „wszystkich prawnych kwestii z tym związanych” , ale nie będzie dyskutował z panem Piterą na ten temat.  Radna Borowska podkreśliła, że w swoim  wystąpieniu podaję, iż pan Przewodniczący wciela się w rolę sądu, a Komisarz Wyborczy wskazuje , kogo pan Kozłowski winien informować.  Pan Kozłowski powiedział, że dziś zapoznał się z tym pismem i informuje o tym radnych.

Przewodniczący Rady przekazał także , że w dniu 16.05.2014r. uroczyście obchodzone było Święto Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Wojska Polskiego w Gniewkowie.

W dniu 23.05.2014r. odbyło się natomiast  uroczyste nadanie tytułu „Gniewkowianina Roku 2013”, który to otrzymała pani Jadwiga Kicuł.

W dniu 25.05.2014r. odbyła się z kolei  uroczystość związana z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa ks.Arcybiskupa – Wojciecha Polaka –Prymasa Polski  (HOGG).

Pan Kozłowski poinformował również o zaproszeniu , jakie otrzymał  na ingres ks. Arcybiskupa Prymasa Polski , jaki odbędzie się dnia 7 czerwca 2014r. w Gnieźnie.
                                   Następnie  przystąpiono do omówienia sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2013 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię na temat tego sprawozdania i wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium , który został pozytywnie zaopiniowany przez RIO. Pani Skarbnik przekazała natomiast informację na temat uchwały RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2013. Do przedstawionych materiałów radni nie mieli pytań. Kolejno, radny Pułaczewski odczytał treść projektu uchwały  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa. Do projektu uchwały również  nie było pytań.
                                   Następnie pani Zajonz  przedstawiła sprawozdanie z  funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2013, skupiając się przede wszystkim na potrzebach. Do przedstawionego sprawozdania nie było pytań.
                                   Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014, do którego radni nie mieli uwag.
                                   Radny Stefański odczytał projekt uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie. Przewodniczący Rady zapytał o ewentualne pytania do pani Ewy Sawickiej. Nie było pytań , wobec czego przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, do którego także nie było uwag.
                                   Kolejno, radny Stefański projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. Do projektu uchwały nie było pytań .
                                   Następnie Przewodniczący Rady zapowiedział, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminy Gniewkowo związany jest z uwagami zgłoszonymi przez Nadzór Prawny Wojewody , które zostały uwzględnione. Radny Stefański odczytał treść projektu uchwały. Wskazując na rozdział 7 § 26 ust. 6 radny podał, że w treści jest błąd dotyczący numeracji rozdziału (powinno być „12”). Potem Przewodniczący Rady otworzył dyskusję , ale nie było zapytań , ani uwag do projektu uchwały.
                                   Radna Paul przedstawiła zebranym rozliczenie z wydatkowania środków, jakie miesięcznie radni przeznaczają na cele różnych środowisk.
Pani Paul zapytała także o procedurę związaną z modernizacją ulicy 700-lecia i otrzymała odpowiedź, że jutro nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.

Radna przekazała też, że często  spaceruje po Gniewkowie, po Rynku i są takie sugestie, że brakuje tam fontanny. Pani Paul zasugerowała, by może zwrócić się w tej sprawie do pana Zamożniaka, by zrobił coś takiego w ramach reklamy. Burmistrz powiedział, że należy się nad tym zastanowić, bo pan Zamożniak pomagał już wcześniej przy cokole pomnika.
                                   Radna Lewandowska zapytała natomiast o to, kiedy robiony będzie „łącznik”.  Pan Roszak odpowiedział, że trzeba najpierw zobaczyć  jakie będą oszczędności , by ogłosić przetarg.
Na tym , o godz. 1535 posiedzenie zakończono.

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

Data wytworzenia dokumentu: 26.05.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2014 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1340
07 lipca 2014 11:43 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. Dodanie treści protokołu (Dokument opublikowany)
01 lipca 2014 12:14 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl