Plany pracy i sprawozdania - kadencja 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie Burmistrza Gniewkowa z pracy w roku 2015

Sprawozdanie złożone ustnie przez Burmistrza Gniewkowa stanowi integralną częśc protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 grudnia 2015r., na której zostało jednocześnie przez Radę przyjęte.

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2016

Plan pracy przyjęty został przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 30 grudnia 2015r. (patrz załączony plik).

Plan pracy Komisji Oświaty Sportu Zdrowia Kultury i Opieki Społecznej na rok 2016

Plan pracy Komisji przyjęty został przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 30 grudnia 2015r. (patrz załączony plik).

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska na rok 2016

Plan pracy Komisji przyjęty został przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 30 grudnia 2015r. (patrz załączony plik).

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2016

Plan pracy Komisji przyjęty został przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 30 grudnia 2015r. (patrz załączony plik).

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

Plan pracy Komisji przyjęty został przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 30 grudnia 2015r. (patrz załączony plik).

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie za okres od stycznia 2015r. do grudnia 2015r.

Sprawozdanie przyjęte zostało przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 30 grudnia 2015r. (patrz załączony plik).

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej w 2015 roku

Sprawozdanie przyjęte zostało przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 30 grudnia 2015r. (patrz załączony plik).

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska za rok 2015

Sprawozdanie przyjęte zostało przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 30 grudnia 2015r. (patrz załączony plik).

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2015

Sprawozdanie przyjęte zostało przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 30 grudnia 2015r. (patrz załączony plik).