Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Gniewkowie”.

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

Gniewkowo, dnia 24.09.2008r.

 

Znak. 341-23/08

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

            Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655)

 

zawiadamia

o unieważnieniu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Gniewkowie”.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający opublikował postępowanie przetargowe w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 174562 – 2008 w dniu 29.07.2008r. oraz na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie.

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego – upłynął termin do zawarcia ważnej umowy.

Zatwierdził:

Z up. Burmistrza

 

                                                                               mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2008 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2993
24 września 2008 14:36 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.