Przetargi

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. "Remontu dachu na budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie"

Burmistrz Gniewkowa

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Gniewkowo, dnia 03.06.2008r.

Znak 341-12/08

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie”.

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) w imieniu Zamawiającego - Burmistrza Gniewkowa - informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do SIWZ-u o następującej treści:

Pytanie nr 1. Zamawiający prosi o wykonanie zamówienia dot. wymiany pokrycia dachowego ceramicznego. Jednak nie uwzględnia zwiększającego izolacyjność materiału, folii paroprzepuszczalnej, który stosuje się pod dachówkę. Proszę o wytłumaczenie, dlaczego?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zastosowania folii paroprzepuszczalnej przy wymianie pokrycia dachowego ceramicznego.

Pytanie nr 2. W przedmiarze nie uwzględniono również kontrłat, dlaczego?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zastosowania kontrłat przy wymianie pokrycia dachowego ceramicznego.

Pytanie nr 3. W przedmiarze nie uwzględniono rusztowań, które są niezbędne do wymiany rur spustowych, dlaczego?

Odpowiedź: Do wymiany rur spustowych można zastosować oprócz rusztowań wysięgnik samojezdny lub kukułcze gniazdo. Wszystkie prace związane z wymianą rur spustowych należy wycenić w poz.6 książki przedmiarów.

Pytanie nr 4. Czy można zastosować inną dachówkę spełniającą normy budowlane nie koniecznie firmy Jopek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innej dachówki niż firmy Jopek.

Pytanie nr 5. W pozycji 13 zamawiający używa łat o wymiarach 38x50, lecz standardowym wymiarem łat jest 40x60, czy można zmienić wymiar łat?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie łat o wymiarach 38x50mm oraz łat o wymiarach 40x60mm.

Pytanie nr 6. W pozycji 19 uwzględniono obróbki blacharskie kominów i koszy. Czy przedmiar uwzględnia obróbki facjatek?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pozycji 19 książki przedmiarów zawarto obróbki blacharskie kominów i koszy oraz obróbki blacharskie facjatek.

Pytanie nr 7. Na zdjęciach w projekcie widać instalację odgromową, w jaki sposób należy z nią postąpić, czy ona również podlega wymianie?

Odpowiedź: Instalacja odgromowa nie podlega wymianie. Należy ją zdemontować i po wykonaniu nowego pokrycia zamontować ponownie.

 

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego:

Z up. Burmistrza

 

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.06.2008r
Dokument wytworzony przez: Z-cę Burmistrza - Pawła Drzażdżewskiego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Chwiałkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2008 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2903
03 czerwca 2008 12:51 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumnetu.