Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

Załączniki:

Wybór najkorzystniejszej oferty [543.83 KB]
Informacja z otwarcia ofert [375.33 KB]
Modyfikacja treści SIWZ [271.38 KB]
Zał. 1 do modyfikacji treści SIWZ- PRAWIDŁOWY FORMULARZ OFERTOWY [26.24 KB]
Ogłoszenie o zamówieniu [26.38 KB]
SIWZ [290 KB]
zał. 1 Formularz ofertowy [26.25 KB]
zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [42 KB]
zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [21.63 KB]
zał. 4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej [17.01 KB]
zał. 5 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza [199.59 KB]
zał. 6 decyzja w sprawie nadania NIP [49.99 KB]
zał. 7 zaświadczenie o numerze REGON [36.62 KB]
zał. 8 zarządzenie Burmistrza Gniewkowa w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [361.93 KB]
zał. 9 sprawozdania finansowe- I półrocze 2018 r. [1.63 MB]
zał. 10 sprawozdania finansowe- III kwartał 2018 r. [382.41 KB]
zał. 11 sprawozdania finansowe za rok 2017 [1.61 MB]
zał. 12.1. Budżet na 2018 r. ze zmianami [11.27 MB]
zał. 12.2. Budżet na 2018 r. ze zmianami [18.71 MB]
zał. 12.3. Budżet na 2018 r. ze zmianami [3.8 MB]
zał. 13 Wieloletnia Prognoza Finansowa [4.38 MB]
zał. 14 Projekt budżetu na rok 2019 [3.43 MB]
zał. 15 Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 [569.19 KB]
zał. 16 Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu [72.25 KB]
zał. 17 Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok [161.6 KB]
zał. 18 Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 [128.51 KB]
zał. 19 ZUS- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek [304.7 KB]
zał. 20 Urząd Skarbowy- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach [204.96 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 03.12.2018
Dokument wytworzony przez: Rozwoju i Promocji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Piasecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2018 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piasecka
Ilość wyświetleń: 650
14 grudnia 2018 12:53 (Agnieszka Piasecka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 12:53 (Agnieszka Piasecka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 12:53 (Agnieszka Piasecka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl