Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [29.9 KB]
SIWZ [96.89 KB]
Zał. nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy [23.19 KB]
Zał. nr 2 do SIWZ- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [42 KB]
Zał. nr 3 do SIWZ- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [20.98 KB]
Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [16.18 KB]
Zał. nr 5 do SIWZ- wzór wykazu osób [20.8 KB]
Zał. nr 6 do SIWZ- wzór wykazu robót [19.93 KB]
Zał. nr 7 do SIWZ- wzór umowy [59.2 KB]
Zał. nr 8 do SIWZ- wzór karty gwarancyjnej [16.09 KB]
Zał. nr 9 do SIWZ- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego [15.81 KB]
Zał. nr 10.1. do SIWZ- projekt budowlany cz.1 [13.37 MB]
Zał. nr 10.2. do SIWZ- projekt budowlany cz.2 [12.94 MB]
Zał. nr 10.3. do SIWZ- projekt budowlany cz.3 [14.57 MB]
Zał. nr 10.4. do SIWZ- projekt budowlany cz.4 [13.12 MB]
Zał. nr 10.5. do SIWZ- projekt budowlany cz.5 [7.6 MB]
Zał. nr 10.6. do SIWZ- projekt budowlany cz.6 [11.74 MB]
Zał. nr 10.7. do SIWZ- projekt budowlany cz.7 [9.65 MB]
Zał. nr 11 do SIWZ- przedmiar robót [359.41 KB]
Zał. nr 12 do SIWZ- Szczegółówa Specyfikacja Techniczna [10.33 MB]
Zał. nr 13 do SIWZ- Stała organizacja ruchu [9.52 MB]
Zał. nr 14 do SIWZ- Tabela robót ziemnych [69.47 KB]
Zał. nr 15 do SIWZ- Wyjaśnienia projektanta do dokumentacji technicznej [138.04 KB]
Wyjaśnienia treści SIWZ [297.06 KB]
Informacja z otwarcia ofert [290.7 KB]
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [523.54 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 17.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Rozwoju i Promocji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Piasecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2018 16:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Chwiałkowski
Ilość wyświetleń: 899
30 maja 2018 14:22 Mirosław Chwiałkowski - Dodanie załącznika [wybor_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2018 14:31 Mirosław Chwiałkowski - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 08:47 Mirosław Chwiałkowski - Dodanie załącznika [wyjasnienia_tresci_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl