Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony: Przebudowa ul. Piasta w Gniewkowie

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 13.04.2018 r. do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [30.23 KB]
SIWZ [96.68 KB]
Zał. nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy [23.19 KB]
Zał. nr 2 do SIWZ- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [42 KB]
Zał. nr 3 do SIWZ- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [20.98 KB]
Zał. nr 4 do SIWZ- wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej [16.12 KB]
Zał. nr 5 do SIWZ- wzór wykazu osób [20.8 KB]
Zał. nr 6 do SIWZ- wzór wykazu robót [19.93 KB]
Zał. nr 7 do SIWZ- wzór umowy [59.2 KB]
Zał. nr 8 do SIWZ- wzór karty gwarancyjnej [16.09 KB]
Zał. nr 9 do SIWZ- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego [15.81 KB]
Zał. nr 10.1. do SIWZ- projekt budowlany cz.1 [13.37 MB]
Zał. nr 10.2. do SIWZ- projekt budowlany cz.2 [12.94 MB]
Zał. nr 10.3. do SIWZ- projekt budowlany cz.3 [14.57 MB]
Zał. nr 10.4. do SIWZ- projekt budowlany cz.4 [13.12 MB]
Zał. nr 10.5. do SIWZ- projekt budowlany cz.5 [7.6 MB]
Zał. nr 10.6. do SIWZ- projekt budowlany cz.6 [11.74 MB]
Zał. nr 10.7. do SIWZ- projekt budowlany cz.7 [9.65 MB]
Zał. nr 11 do SIWZ- przedmiar robót [359.41 KB]
Zał. nr 12 do SIWZ- Szczegółówa Specyfikacja Techniczna [10.33 MB]
Zał. nr 13 do SIWZ- Stała organizacja ruchu [7.42 MB]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [13.98 KB]
Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ [856.17 KB]
Zał. nr 1 do Wyjaśnień treści SIWZ- Tabela robót ziemnych [69.47 KB]
Zał. nr 2 do Wyjaśnień treści SIWZ- Stała organizacja ruchu [9.52 MB]
Informacja z otwarcia ofert [312.73 KB]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [388.75 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 23.03.2018
Dokument wytworzony przez: Rozwoju i Promocji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Piasecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2018 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Chwiałkowski
Ilość wyświetleń: 894
17 kwietnia 2018 13:49 Mirosław Chwiałkowski - Dodanie załącznika [9314_uniewaznienie_przetargu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2018 13:30 Mirosław Chwiałkowski - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2018 13:26 Mirosław Chwiałkowski - Dodanie załącznika [zal_nr_2_stala_organizacja_ruchu.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl