Urząd Miejski w Gniewkowie

Przetargi zobacz archiwum »

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Wierzbiczanach

BURMISTRZ     GNIEWKOWA
        o g ł a s z a

 

          V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości 
          zabudowanej  położonej w  Wierzbiczanach,  działka nr 8/5 o powierzchni
          0,1609 ha,   karta mapy 2, KW BY1I/00008934/6, za cenę wywoławczą :
          140.000,- zł
, słownie : sto czterdzieści  tysięcy złotych .
          Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

PRZETARG

          odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ul.17 Stycznia 11 
          w dniu 4 kwietnia 2016r. o godz. 9,00 w sali nr 20 .

 


          Nieruchomość była przedmiotem :  I  przetargu w dniu 18 września 2015r.  
                                                           II przetargu w dniu 29 października 2015r. 
                                                          III przetargu  w dniu 22 grudnia 2015r. 
                                                           IV przetargu  w dniu 15 luty 2016r.  

1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń .
2. Nieruchomość jest  zabudowana budynkiem dawnej szkoły w zabudowie wolno-stojącej  i budynkiem gospodarczym .
3. Zgodnie ze Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego   Gminy Gniewkowo , nieruchomość zlokalizowana jest w sieci osadniczej  Wierzbiczan – terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz terenach rozwoju przestrzennego istniejącej miejscowości.
4. Obiekt ujęty jest w ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.
5. Teren uzbrojony jest w sieci : wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną do bezodpływowego osadnika, zlokalizowany przy ulicy o nawierzchni utwardzonej .
6. Opis budynku dawnej szkoły :
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, wykonany  w technologii tradycyjnej na przełomie XIX-XX wieku. Fundamenty kamienne i  ceglane, ściany zewnętrzne murowane z cegły i  kamienia, ściany            wewnętrzne  murowane z cegły i drewniane. Dach drewniany dwuspadowy , kryty blachodachówką ( nową ). Stolarka okienna  drewniana i z PCW , drewniana. Budynek jest wyposażony  w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną do  szamba, ogrzewanie piece kaflowe, w części mieszkalnej c.o. etażowe.
7. Stan techniczny budynku: średni i dostateczny ,budynek po pożarze. 
8. Dane techniczne budynku: powierzchnia całkowita budynku : 311,64 m2 , parter : część użytkowa o pow. 94,88 m2,  część mieszkalna o pow. 66,75 m2 , poddasze  : część mieszkalna o pow. 22,81 m2 , część strychowa o pow. 111,06 m2 ,  piwnice o pow. 16,14 m2 .
9. Opis  budynku gospodarczego : budynek parterowy, częściowo murowany i drewniany,  parter: część murowana o pow. 41,95 m2, część drewniana o pow. 36,60 m2 ( powierzchnia ogółem – 78,55 m2 ).  
10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w kwocie 25.000,- zł , słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie do dnia  30 marca 2016r. ( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ). Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki .
12.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
13.  Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia  umowy notarialnej. 
14. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
15.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż  2.000,- zł, słownie : dwa tysiące złotych,  wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek  złotych.
16. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości.          
17. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości  i  podlega zapłacie (pomniejszona o kwotę  wpłaconego wadium)  do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto  Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez  Piastowski Bank  Spółdzielczy -  Oddział w  Gniewkowie.
18.  Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i   wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może  przeprowadzić  nabywca w razie potrzeby na własny koszt.
19.  Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

                              Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę

 

 

 

     Gniewkowo, dnia 23 luty 2016r.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Strzyżewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2016 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 480
26 lutego 2016 08:28 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl