Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Wierzbiczanach, działka nr 8/5 o powierzchni 0,1609 ha, karta mapy 2, KW BY1I/00008934/6, za cenę wywoławczą : 170.000,- zł . Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

BURMISTRZ     GNIEWKOWA
        o g ł a s z a

 

          III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości 
          zabudowanej  położonej w  Wierzbiczanach, działka nr 8/5 o powierzchni
          0,1609 ha,   karta mapy 2, KW BY1I/00008934/6, za cenę wywoławczą :
          170.000,- zł .
  Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

                                                             PRZETARG

          odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ul.17 Stycznia 11 
          w dniu 22 grudnia 2015r. o  godz. 9,30 w sali nr 20 .
             
       1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń .
       2. Nieruchomość jest  zabudowana budynkiem dawnej szkoły w zabudowie wolno-
           -stojącej  i budynkiem gospodarczym .
       3. Zgodnie ze Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania
           Przestrzennego   Gminy Gniewkowo , nieruchomość zlokalizowana jest w sieci
           osadniczej  Wierzbiczan – terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz
           terenach rozwoju przestrzennego istniejącej miejscowości.
       4. Obiekt ujęty jest w ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.
       5. Teren uzbrojony jest w sieci : wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną do
            bezodpływowego osadnika, zlokalizowany przy ulicy o nawierzchni utwardzonej .
       6. Opis budynku dawnej szkoły :
           Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,
           wykonany  w technologii tradycyjnej na przełomie XIX-XX wieku. Fundamenty
           kamienne i  ceglane, ściany zewnętrzne murowane z cegły i  kamienia, ściany
           wewnętrzne  murowane z cegły i drewniane. Dach drewniany dwuspadowy , kryty
           blachodachówką ( nową ). Stolarka okienna  drewniana i z PCW , drewniana.
           Budynek jest wyposażony  w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną
           do  szamba, ogrzewanie piece kaflowe, w części mieszkalnej c.o. etażowe.
       7. Stan techniczny budynku: średni i dostateczny ,budynek po pożarze. 
       8. Dane techniczne budynku: powierzchnia całkowita budynku : 311,64 m2 , parter : 
           część użytkowa o pow. 94,88 m2,  część mieszkalna o pow. 66,75 m2 , poddasze  :
           część mieszkalna o pow. 22,81 m2 , część strychowa o pow. 111,06 m2 ,  piwnice o
           pow. 16,14 m2 .
       9. Opis  budynku gospodarczego : budynek parterowy, częściowo murowany i
           drewniany,  parter: część murowana o pow. 41,95 m2, część drewniana o pow.
           36,60 m2 ( powierzchnia ogółem – 78,55 m2 ).  
              

 

 

- 2 –

                 10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
           11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w kwocie
                  30.000,- zł ,słownie: trzydzieści  tysięcy złotych na konto Urzędu
                  Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005   
                  prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie
                  w terminie do dnia  18 grudnia 2015 ( datą wpłaty wadium jest data
                  wpływu na konto ). Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki .

           12.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na
                   poczet ceny nabycia działki.
          13.  Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od
                  zawarcia  umowy notarialnej. 
           14. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 –
                  osobowym.
          15.  Postąpienie ceny nie może być niższe niż  2.000,- zł, słownie : dwa tysiące
                   złotych,  wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem
                   do pełnych dziesiątek  złotych.
           16. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej
                  nieruchomości.          
           17. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności    
                  nieruchomości  i  podlega zapłacie ( pomniejszona o kwotę  wpłaconego 
                  wadium)  do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto  Urzędu Miejskiego
                  w Gniewkowie  Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone  
                  przez  Piastowski Bank  Spółdzielczy -  Oddział w  Gniewkowie.
           18. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji
                  gruntów i   wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może    
                  przeprowadzić   nabywca w   razie potrzeby na własny koszt.
          19.  Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

 

 

                              Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2015 07:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 694
20 listopada 2015 07:09 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)