Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

                                                      O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

       z  dnia          02 grudnia 2011r.

       w  sprawie   wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu.               

 

                    Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2  pkt  9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

       gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 z

       późn zm./.     

o  g  ł  a  s  z  a  m

co, następuje:

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczony zostały do wynajmu
       w trybie przetargu  następujący lokal użytkowy  :
  

       Godzięba  - lokal użytkowy o powierzchni 43,13 m2 z przeznaczeniem na

         prowadzenie działalności handlowej,
       - działka nr  113/12  o powierzchni  0,1253 ha,  KW 26830
         za cenę wywoławczą 3,25 zł za 1 m2
         
         Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 23% podatek  VAT.
             
         


                                    
      Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń od dnia 02grudnia 2011r.
      do dnia 24 grudnia 2011r.
       

     

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2011 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 767
06 grudnia 2011 10:10 (mbilicki) - Dodanie dokumentu.