Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Przetarg nieograniczony: Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Gniewkowo w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [37.18 KB]
Siwz [91.2 KB]
Zał. 1 Liczba uczniów [13.22 KB]
Zał. 2 Harmonogram dowozu [92 KB]
Zał. 3 Formularz ofertowy [27.99 KB]
Zał. 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [42 KB]
Zał. 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [21.62 KB]
zał. 6 Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej [17.04 KB]
zał. 7 Wykaz usług [19.82 KB]
zał. 8 Wykaz osób [20.74 KB]
Zał. 9 Wzór umowy [43.79 KB]
Zał. 9.1 do umowy - harmonogram [90.5 KB]
Zał. 9.2 do umowy - dane osobowe [56 KB]
Informacja z otwarcia ofert [383.64 KB]
Zawiadomienie o wyborze oferty [696.17 KB]