Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo- Gniewkowo I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie- Murzynko- II etap

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [35.72 KB]
SIWZ [14.19 MB]
Zał. 1-10 do SIWZ [201.48 KB]
Zał. 11 do SIWZ- Projekt stałej organizacji ruchu dla cz. 1 [8.34 MB]
Zał. 12 do SIWZ- STWiOR dla cz. 1 [10.26 MB]
Zał. 13.1. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1 [10.46 MB]
Zał. 13.2. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1 [15.45 MB]
Zał. 13.3. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1 [2.13 MB]
Zał. 13.4. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1- Plan PZT 1 [10.89 MB]
Zał. 13.5. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1- Plan PZT 2 [10.94 MB]
Zał. 13.6. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1- Plan PZT 3 [12.04 MB]
Zał. 13.7. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1- Plan PZT 4 [13.86 MB]
Zał. 13.8. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1 [2.54 MB]
Zał. 13.9. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1- plan syt. 1 [10.85 MB]
Zał. 13.10. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1- plan syt. 2 [10.89 MB]
Zał. 13.11. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1- plan syt. 3 [11.98 MB]
Zał. 13.12. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1- plan syt. 4 [13.81 MB]
Zał. 13.13. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1 [8.13 MB]
Zał. 13.14. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1- Plan tras kablowych 1 [10.04 MB]
Zał. 13.15. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1- Plan tras kablowych 2 [10.19 MB]
Zał. 13.16. do SIWZ- Projekt budowlany dla cz. 1 [1.24 MB]
Zał. 14 do SIWZ- Projekt wykonawczy dla cz. 1 [4.71 MB]
Zał. 15 do SIWZ- Przedmiar dla cz. 1 [344.17 KB]
Zał. 16 do SIWZ- Projekt stałej organizacji ruchu dla cz. 2 [5.91 MB]
Zał. 17 do SIWZ-STWiOR dla cz. 2 [10.65 MB]
Zał. 18.1. do SIWZ-Projekt budowlany dla cz. 2 [13.86 MB]
Zał. 18.2. do SIWZ-Projekt budowlany dla cz. 2 [1.7 MB]
Zał. 18.3. do SIWZ-Projekt budowlany dla cz. 2- Plan PZT 1 [9.45 MB]
Zał. 18.4. do SIWZ-Projekt budowlany dla cz. 2- Plan PZT 2 [9.34 MB]
Zał. 18.5. do SIWZ-Projekt budowlany dla cz. 2 [2.62 MB]
Zał. 18.6. do SIWZ-Projekt budowlany dla cz. 2- Plan sytuacyjny 1 [9.4 MB]
Zał. 18.7. do SIWZ-Projekt budowlany dla cz. 2- Plan sytuacyjny 2 [9.29 MB]
Zał. 18.8. do SIWZ-Projekt budowlany dla cz. 2 [13.16 MB]
Zał. 19 do SIWZ-Projekt wykonawczy dla cz. 2 [3.25 MB]
Zał. 20 do SIWZ-Przedmiar dla cz. 2 [343.04 KB]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [440.69 KB]