Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieogranioczony: Kanalizacja deszczowa w ul. Toruńskiej w Gniewkowie

Znak. 341 – PN/5/09 Gniewkowo: Kanalizacja deszczowa w ul. Toruńskiej w Gniewkowie

Przetarg nieograniczony: Naprawy cząstkowe dróg gminnych

Znak. 341 – PN/4/09 Gniewkowo: Naprawy cząstkowe dróg gminnych Numer ogłoszenia: 47424 - 2009; data zamieszczenia: 03.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony: Usługi transportowe wraz z zakupem kruszywa do napraw dróg gminnych

Znak. 341- PN/3/09 Gniewkowo: Usługi transportowe wraz z zakupem kruszywa do napraw dróg gminnych