Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie – Rynek, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 79/2 o powierzchni 0,0144 ha, karta mapy 27, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00003781/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie – Rynek, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 79/2 o powierzchni 0,0144 ha, karta mapy 27, zapisanej&nb

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie przy ul. Jana Kilińskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 390/3 o powierzchni 0,0166 ha, karta mapy 27, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00001711/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie przy ul. Jana Kilińskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 390/3 o powierzchni 0,0166 ha, karta mapy 27, zapisanej w księdze wieczyst

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie – Rynek, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 79/2 o powierzchni 0,0144 ha, karta mapy 27, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00003781/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie – Rynek, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 79/2 o powierzchni 0,0144 ha, karta mapy 27, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w formie szkoleń społecznych oraz szkolenia zawodowego dla beneficjentów pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Gniewkowo w ramach projektu systemowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie pn. Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gniewkowo: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w formie szkoleń społecznych oraz szkolenia zawodowego dla beneficjentów pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Gniewkowo w ramach projektu systemowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie pn. Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo....