Urząd Miejski w Gniewkowie

Postępowanie z odpadami zobacz archiwum »

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK w Gniewkowie

 

 

Punkt  selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. 17 Stycznia 22 w Gniewkowie  jest czynny od poniedziałku do   piątku w  godzinach  od 8.00  do 16.00 i w sobotę  w godzinach od 9.00 do 13.00.

PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Gniewkowie  z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 22

W punkcie są bezpłatnie przyjmowane  następujące  odpady  komunalne,  zebrane w sposób selektywny:

1)odpady  zielone;

2)odpady komunalne ulegając biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

3)przeterminowane leki;

4)chemikalia;

5)zużyte baterie i akumulatory;

6)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7)meble i inne odpady  wielkogabarytowe;

8)odpady budowlane i rozbiórkowe;

9)zużyte opony;

10)papier i tektura;

11)metale;

12)tworzywa sztuczne;

13)szkło;

14)opakowania  wielomateriałowe.

Odpadami komunalnymi, odbierane będą:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji, przeterminowane leki,  chemikalia, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;

3) zużyte opony - w ilości 4 sztuk na rok;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - w ilości 1 m3 na rok.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2014 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 878
10 stycznia 2017 14:09 Marek Bilicki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2014 10:09 mbilicki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl