Urząd Miejski w Gniewkowie

Postępowanie z odpadami zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo

Postępowanie z odpadami

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo Lp. Firma Adres podmiotu Telefon 1. Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław...

czytaj więcej o Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo »

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Postępowanie z odpadami

PSZOK w Gniewkowie Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. 17 Stycznia 22 w Gniewkowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i w sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00. PSZOK prowadzony jest przez...

czytaj więcej o Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych »

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo

Postępowanie z odpadami

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo Lp. Firma Adres podmiotu Telefon 1. Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch ul. Narutowicza 76/57, 88 –...

czytaj więcej o Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo »

Opłaty za gospodarkę odpadami

Postępowanie z odpadami

Wpłaty zadeklarowanych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony przez Piastowski Bank Spółdzielczy Janikowo O/Gniewkowo o numerze 51 8185 0006 2003 0200 0172 0015 od lipca 2013 r. do 30 dnia każdego miesiąca. Informacji na temat...

czytaj więcej o Opłaty za gospodarkę odpadami »

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Postępowanie z odpadami

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Lp. Firma i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Przedsiębiorstwo...

czytaj więcej o Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny »

Podmioty odbierające nieczystości płynne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo

Postępowanie z odpadami

Podmioty odbierające nieczystości płynne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo Lp. Firma Adres podmiotu Telefon 1. BATRTANS – Agnieszka Bańczyk Wielowieś 57, 88 – 140 Gniewkowo ...

czytaj więcej o Podmioty odbierające nieczystości płynne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo »

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo

Postępowanie z odpadami

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo Lp. Firma Adres podmiotu Telefon 1. Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch ul. Narutowicza 76/57, 88 –...

czytaj więcej o Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo »

Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo

Postępowanie z odpadami

Na XLI Sesji w dniu 26 sierpnia 2009r. Rada Miejska uchwałą nr XLI/334/2009 zatwierdziła "Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo" . Treść uchwały oraz Regulaminu...

czytaj więcej o Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo »

Realizacja: IDcom.pl