Urząd Miejski w Gniewkowie

Postępowanie z odpadami zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Postępowanie z odpadami

PSZOK w Gniewkowie Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. 17 Stycznia 22 w Gniewkowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i w sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00. PSZOK prowadzony jest przez...

czytaj więcej o Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych »

Opłaty za gospodarkę odpadami

Postępowanie z odpadami

Wpłaty zadeklarowanych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony przez Piastowski Bank Spółdzielczy Janikowo O/Gniewkowo o numerze 51 8185 0006 2003 0200 0172 0015 od lipca 2013 r. do 30 dnia każdego miesiąca. Informacji na temat...

czytaj więcej o Opłaty za gospodarkę odpadami »

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Postępowanie z odpadami

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Lp. Firma i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Adres punktu zbierania zużytego sprzętu ele

czytaj więcej o Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny »

Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo

Postępowanie z odpadami

Na XLI Sesji w dniu 26 sierpnia 2009r. Rada Miejska uchwałą nr XLI/334/2009 zatwierdziła "Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo" . Treść uchwały oraz Regulaminu...

czytaj więcej o Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo »

Realizacja: IDcom.pl