Rejestr przeprowadzonych kontroli

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w UM w Gniewkowie w dniu 18.06.2007r. (prowadzenie akt USC)

Kontrolą objęto zadania realizowane przez USC w Gniewkowie w zakresie regulowanym przez : -ustawę z dnia 29.09.1986r. -Prawo o aktach stanu cywilnego, -rozporządzenie MSWiA z dnia 26.10.1998r. w/s szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego , sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego , ich odpisów , zaświadczeń i protokołów, -ustawy z dnia 15.11.1956r. o zmianie imion i nazwisk. Protokół w załączeniu

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2008 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1224
20 maja 2008 12:41 (Administrator) - Dodanie załącznika.
20 maja 2008 12:40 (Administrator) - Utworzenie dokumentu.