Wybory Prezedenta RP

Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 44 / 2010

 

Burmistrza Gniewkowa

 

z dnia    31  maja  2010r.

 

 

w sprawie :powołania  Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca  2010r.

 

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2010r.- Dz.U. Nr 72,poz.467)

 

                    

Zarządzam , co następuje:

 

§ 1

 

 

1.Powołać  Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca  2010r.

 

 2.Składy  osobowe komisji określają załączniki do niniejszego zarządzenia od nr 1 do nr 13.

 

 

§ 2

 

Wykonanie  zarządzenia powierzam urzędnikowi wyborczemu.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie oraz BIP .

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

 

Zgodnie z załącznikiem do postanowienia Marszałka Sejmu RP z dnia 21.04.2010r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP - kalendarzem wyborczym  dla wyborów Prezydenta RP w dniu 20.06.2010r. składy obwodowych komisji wyborczych powołać należało w terminie do dnia 6 czerwca 2010r. w związku z czym podejmuje się niniejsze zarządzenie .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie ul.Toruńska 40

 

 

1.   

Edward Berent

 

2.   

Bogdan Białka

 

3.   

Bożena Barbara Deć

 

4.   

Anna Maria Bromka

 

5.   

Joanna Wiesiołowska

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w  Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie ul.Dworcowa 11

 

 

1.

Janina Kazimiera Makowiecka

 

2.

Teresa Piasecka

 

3.

Irena Bardzińska

 

4.

Bogumiła Kwiatkowska

 

5.

Elżbieta Derkowska

 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Samorządowym Przedszkolu   w Gniewkowie ul.St.Moniuszki 2

 

 

 

1.

Elżbieta Seidel

 

2.

Daina KŁuczak

 

3.

Bożena Kułakowska

 

4.

Grażyna Anna Dąbrowska

 

5.

Karolina Białka

 

 

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Szkole Zawodowej w Gniewkowie ul.Powstańców Wlkp 5

 

 

 

1.

Stefan Berent

 

2.

Jarosław Łuczak

 

3.

Maria Bębenek

 

4.

Anna Nawrocka

 

5.

Leokadia Trela

 

 

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej  w Wierzchosławicach

 

 

 

1.

Kamila Dziennik

 

2.

Michał Goralewski

 

3.

Helena Karbowiak

 

4.

Krzysztof Łukasz Wachowiak

 

5.

Magdalena Tyburek

 

 

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej  w Szadłowicach

 

 

 

1.

Wioletta Nawrocka

 

2.

Marzena Goralewska

 

3.

Stanisław Kopczyński

 

4.

Elżbieta Kwiatkowska

 

5.

Magdalena Kłosowska

 

 

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 z siedzibą w Szkole Podstawowej  w Murzynnie

 

 

 

1.

Wiesław Makowiecki

 

2.

Robert Kowalski

 

3.

Lidia Dorota Dankiewicz

 

4.

Rafał Raczyński

 

5.

Irena Meyer

 

 

 

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 z siedzibą w Szkole Podstawowej  w Kijewie

 

 

 

1.

Marcin Sylwester Ćwikła

 

2.

Krzysztof Gilewski

 

3.

Mirosław Piotr Bańczyk

 

4.

Mirosław Rogalski

 

5.

Elżbieta Chmielewska

 

 

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 z siedzibą w

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie ul.Dworcowa 17

 

1.

Ewa Cecylia Jastrzębska

 

2.

Iwona Łuczak

 

3.

Marian Konieczka

 

4.

Zofia Romanowicz

 

5.

Lucyna Olejnik

 

 

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej  w Gąskach

 

 

 

 

1.

Aleksandra Anna Biegała

 

2.

Renata Kowalska

 

3.

Małgorzata Majchrzak

 

4.

Anita Kozak

 

5.

Karolina Kędzierska

 

 

Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 z siedzibą w

świetlicy  w Ostrowie

 

 

 

1.

Artur Marcin Woźniak

 

2.

Tomasz Ciechorski

 

3.

Anna Kopczyńska

 

4.

Marek Eugeniusz Kosmecki

 

5.

Wiesława Brzuska

 

 

Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie

 

 

 

1.

Michał Tyburek

 

2.

Mariusz Gilewski

 

3.

Mariola Konieczka

 

4.

Kazimierz Mrugalski

 

5.

Dorota Kamińska

 

 

 

Załącznik nr 13 do zarządzenia Nr 44/2010

Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.05.2010r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie

 

 

 

1.

Malwina Katarzyna Ochab

 

2.

Małgorzata Kowalska

 

3.

Justyna Maria Moruń

 

4.

Dorota Ewa Radlińska

 

5.

Cecylia Rakszawska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2010 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1288
31 maja 2010 14:37 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.