Wybory Prezedenta RP

Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Gniewkowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w/s wyznaczenia na obszarze miasta i gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR  28/ 2010

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.


w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych


Na podstawie art. 78 b ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47 , poz.544 , z późn. zm.
[1])  zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Wyznaczam na obszarze miasta i gminy  Gniewkowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
2. Wykaz wyznaczonych miejsc stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w budynkach odbywać winno się w uzgodnieniu z administratorem obiektu.

§ 3. Umieszczanie plakatów przez komitety wyborcze odbywać winno się na równych prawach , tj. poprzez zajmowanie części wyznaczonych miejsc -  proporcjonalnie do ich powierzchni.

§ 4 .Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 Podpisał (-) Burmistrz mgr Adam Roszak

 

 

 

 

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2010

Burmistrza Gniewkowa  z dnia  28.04.2010 r.

 
1.WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE  UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH

 

Lp

Miejsce

1

Gablota ogłoszeń przy budynku Ośrodka Zdrowia w Gniewkowie ul.Dworcowa 8

2

Budynek MGOKSiR w Gniewkowie ul.Dworcowa 5

3

Budynek MGOKSiR w Gniewkowie ul.Dworcowa 17 i gablota ogłoszeń przy tym budynku.

4

Gablota ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11

5

Gabloty ogłoszeń w sołectwach  :  Bąbolin ,Gąski, Godzięba, Kaczkowo, Kawęczyn ,Kijewo, Klepary, Lipie , Markowo    , Murzynko , Murzynno, Ostrowo, Perkowo , Skalmierowice, Suchatówka, Szpital, Szadłowice,Wielowieś ,Wierzbiczany,Wierzchosławice, Więcławice , Zajezierze ,Żyrosławice       

6

Świetlice wiejskie w miejscowościach : Wierzchosławice, Wielowieś, Ostrowo, Wierzbiczany, Szpital, Murzynko, Murzynno, Żyrosławice ,Klepary, Gąski ,Suchatówka, Godzięba, Chrząstowo, Markowo, Skalmierowice , Kijewo

7

Budynek Szkoły Zawodowej w Gniewkowie przy ul.Powstańców Wielkopolskich 5

8

Budynek Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie przy ul.Dworcowej 11

9

Budynek Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie przy ul.St.Moniuszki 2

10

Budynki szkół w miejscowościach : Gniewkowo ul.Toruńska 40, Wierzchosławice, Szadłowice, Gąski, Murzynno, Kijewo

 

 2.WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE  UMIESZCZANIE PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

 

Lp

Miejsce

1

Gablota ogłoszeń przy budynku Ośrodka Zdrowia w Gniewkowie ul.Dworcowa 8

2

Budynek MGOKSiR w Gniewkowie ul.Dworcowa 5

3

Wiata autobusowa w Gniewkowie przy ul. Toruńskiej

4

Wiaty autobusowe w Gniewkowie przy ul.Kilińskiego

5

Wiata autobusowa w Gniewkowie przy ul.Piasta

6

Gabloty ogłoszeń w sołectwach  :  Bąbolin ,Gąski, Godzięba, Kaczkowo, Kawęczyn ,Kijewo, Klepary, Lipie , Markowo    , Murzynko , Murzynno, Ostrowo, Perkowo , Skalmierowice, Suchatówka, Szpital, Szadłowice,Wielowieś ,Wierzbiczany,Wierzchosławice, Więcławice , Zajezierze ,Żyrosławice       

 

7

Świetlice wiejskie w miejscowościach : Wierzchosławice, Wielowieś, Wierzbiczany, Szpital, Murzynko, Murzynno, Żyrosławice ,Klepary, Gąski ,Suchatówka, Godzięba, Chrząstowo, Markowo, Skalmierowice ,Kijewo Podpisał (-) Burmistrz mgr Adam Roszak[1]Dz.U. 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25,

poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,

z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i 1652.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.04.2010r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2010 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1773
07 maja 2010 10:06 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.