Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Urząd Miejski w Gniewkowie informuje, że spisy wyborców w wyborach samorządowych zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie tut. Urzędu (pokój Nr 21) w dniach od 8 listopada 2010r. do 10 listopada 2010 r. w godz. od 7.00 do 15.00

INFORMACJA Urząd Miejski w Gniewkowie informuje, że spisy wyborców w wyborach samorządowych zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie tut. Urzędu (pokój Nr 21) w dniach od 8 listopada 2010r. do 10 listopada 2010 r. w godz. od 7.00 do 15.00

Uchwał Nr 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewkowie z dni 02.11.2010r.

UCHWAŁA NR 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewkowie Z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie: nadania numerów listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gniewkowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Na podstawie art. 64 m pkt 3

Informacja MKW w Gniewkowie o losowaniu członków do obwodowych komisji wyborczych

I N F O R M A C J A Miejska Komisja Wyborcza w Gniewkowie informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176 , poz.1190) w dniu

Informacja MKW w Gniewkowie o losowaniu numerów list

Treść informacji- patrz załączony plik