Parlamentarne

Zarządzenie Burmistrza Nr 110/2011 z dnia 19.09.2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie  Nr   110/2011

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 19 września  2011r.

 

 

w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej  zarządzonych na dzień 9 października  2011r.

 

                   Na podstawie art. 182 §1pkt 1 i § 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) oraz § 10 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11.04.2011r. w sprawie powoływania  obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30 , poz. 345)  zarządzam ,  co następuje :

 

 

 

§ 1.  Powołać obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP  zarządzonych na dzień 9 października  2011r. w składzie określonym w załącznikach od 1- 13 do niniejszego zarządzenia  .

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Podpisał /-/ Burmistrz mgr Adam Roszak

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Toruńska 40  Gniewkowo

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Stefan Berent

Gniewkowo

2

Anna Maria Bromka

Gniewkowo

3

Aleksandra Maria Krężelewska

Gniewkowo

4

Kazimiera Maria Konieczka

Gniewkowo

5

Marek Świerski

Gniewkowo

6

Paulina Katarzyna Filipiak

Gniewkowo

7

Halina Maria Walkusz

Gniewkowo

8

Marzanna Kopiszka

Murzynko

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

Gimnazjum Nr 1 ul.Dworcowa 11 Gniewkowo

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Janina Kazimiera Makowiecka

Gniewkowo

2

Tomasz Łapicz

Murzynko

3

Olga Anna Krężelewska

Gniewkowo

4

Irena Bardzińska

Gniewkowo

5

Maciej Sikorski

Wierzchosławice

6

Maria Stolarska

Wierzchosławice

7

Katarzyna Dorota Rychłowska

Gniewkowo

8

Jolanta Rychlewska

Toruń

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

Samorządowe Przedszkole ul.Moniuszki 2  Gniewkowo

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Elżbieta Kwiatkowska

Gniewkowo

2

Wioleta Maria Różycka

Murzynko

3

Dorota Halina Zygmunt

Gniewkowo

4

Bożena Barbara Deć

Gniewkowo

5

Daina Kinga Łuczak

Gniewkowo

6

Monika Maria Kamińska

Michałowo

7

Kazimiera  Borszewska

Gniewkowo

8

Elżbieta Maria Derkowska

Gniewkowo

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

Szkoła Zawodowa ul.Powstańców Wlkp  Gniewkowo

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Lucyna Marciniak

Gniewkowo

2

Maria Anna Jędrzejczak

Gniewkowo

3

Dagmara Tomaszewska

Gniewkowo

4

Lucyna Wiechecka

Wielowieś

5

Renata Kowalska

Gniewkowo

6

Jan Mirosław Jankiewicz

Gniewkowo

7

Małgorzata Meyer

Gniewkowo

8

Anna Maria Nawrocka

Gniewkowo

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 

Szkoła Podstawowa   Wierzchosławice

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Bartosz Woźniak

Gniewkowo

2

Grzegorz Józef Raczyński

Klepary 

3

Jan Sławnikowski

Wierzchosławice

4

Mirosław Piotr Bańczyk

Wielowieś

5

Tomasz Józef Ciechorski

Kijewo

6

Anastazja Anna Ciemna

Gniewkowo

7

Wioletta Piernik

Wierzchosławice

8

Beata Czekalska

Wierzchosławice

 

 

 

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6

Szkoła Podstawowa  Szadłowice

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Jan Woźniak

Gniewkowo

2

Piotr Paweł Rychłowski

Gniewkowo

3

Urszula Bożena Gredecka

Szadłowice

4

Helena Bożena Karbowiak

Wielowieś

5

Dorota Kornelia  Jędrzejczak

Wierzchosławice

6

Karolina Karpińska

Gniewkowo

7

Agnieszka Brzuska

Gniewkowo

8

Jolanta Nocna

Szadłowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7

Szkoła Podstawowa  Murzynno

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Aleksandra Majewska

Murzynko

2

Jurek Urbański

Murzynko

3

Maria Graczyk

Gniewkowo

4

Iwona Jadwiga Malinowska

Gniewkowo

5

Robert Kowalski

Gniewkowo

6

Teresa  Jercha

Murzynno

7

Leokadia Trela

Gniewkowo

8

Irena Meyer

Gniewkowo

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8

Szkoła Podstawowa  Kijewo

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Hanna Majewska

Murzynko

2

Krzysztof Rolirad

Gniewkowo

3

Katarzyna Graczyk

Gniewkowo

4

Mariola Ewa Konieczka

Gniewkowo

5

Krzysztof Gilewski

Kijewo 49

6

Małgorzata Wiedeholz

Gniewkowo

7

Ewa Derkowska

Gniewkowo

8

Elżbieta Chmielewska

Gniewkowo

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9

Łącznica Kulturalna ul.Dworcowa 5 Gniewkowo

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Kamila Dziennik

Gniewkowo

2

Andrzej Różycki

Murzynko

3

Krzysztof Wojciech Majchrzak

Suchatówka

4

Maria Zofia Bębenek

Gniewkowo

5

Anna Maria Lewandowska

Wierzchosławice

6

Beata Magdalena Zygmunt

Gniewkowo

7

Lidia Bernadeta Czajkowska

Gniewkowo

8

Małgorzata Ewa Olszewska

Gniewkowo

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

Skład

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10

Szkoła Podstawowa  Gąski

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Zbigniew Zenon Makowiecki

Gniewkowo

2

Zofia Romanowicz

Gniewkowo

3

Stefan Moruń

Gniewkowo

4

Danuta Maria Klimaszewska

Gniewkowo

5

Agnieszka Wiśniewska

Gniewkowo

6

Agata Brzuska

Gniewkowo

7

Arleta Tomczak

Wierzbiczany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11

świetlica wiejska  Ostrowo

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Marcin Sylwester Ćwikła

Gniewkowo

2

Mieczysława Szmudzińska

Gniewkowo

3

Karolina Stochmal

Wierzbiczany

4

Bożena Kułakowska

Gniewkowo

5

Anna Emilia Lewandowska

Gniewkowo

6

Olga Małgorzata Ratajczak

Wierzbiczany

7

Lidia Maria Nowak

Gniewkowo

8

Wiesława Brzuska

Gniewkowo

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12

Dom Pomocy Społecznej Warzyn

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Dawid Tomaszewski

Gniewkowo

2

Krystian  Wacław Gotówka

Murzynko

3

Aleksandra Jachimczak

Gniewkowo

4

Adam Gotowalski

Gniewkowo

5

Martyna Jercha

Murzynno

6

Izabela Teresa Lewandowska

Gniewkowo

7

Iwona Anna Miętkiewicz

Kijewo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 13 do zarządzenia Nr 110/2011

Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.09.2011r.

 

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13

Dom Pomocy Społecznej Kawęczyn

 

 

Lp

Imię/imiona i nazwisko

Adres

1

Patryk Tomaszewski

Gniewkowo

2

Marek Eugeniusz Kosmecki

Gniewkowo

3

Anna Górecka

Warzyn

4

Agnieszka  Klimaszewska

Gniewkowo

5

Alicja Maria Mostkiewicz

Murzynno

6

Mirosława Małgorzata Panfil

Inowrocław

 

 

 Podpisał /-/ Burmistrz mgr Adam Roszak

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2011 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2501
19 września 2011 14:42 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.