Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami

Sprawozdanie za maj 2010r.

Ustne sprawozdanie Burmistrz Gniewkowa złozył w czasie L sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2010r. (część robocza) , zgodnie z poniższym wyciągiem z protokołu :

 

"Ad 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił Burmistrza  – pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji z pracy  za okres międzysesyjny.

Burmistrz na wstępie przeprosił za brak  pisemnej informacji o działaniach realizowanych w miesiącu kwietniu 2010 roku , ponieważ z uwagi na liczne zajęcia – nie był w stanie jej przygotować.  Burmistrz poinformował m.in. o spotkaniu w sprawie budowy Astro-Bazy . Zdanie zakończone ma być we wrześniu , maksymalnie do 15 października powinno już funkcjonować.   Burmistrz spotkał się również z panem Andrzejem Ostrowskim – Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych , z którym rozmawiał na temat przekazania gruntów w Wierzchosławicach , o jakie ubiegano się już od dawna , a na których planuje się budowę Orlika. Teren ten w całości to powierzchnia ok. 0,8 ha , a na tego typu zadania SP przekazuje grunt do 0,5 ha . Pozostałą część działki planuje się przeznaczyć na budowę miasteczka rowerowego , na co z kolei jest już deklaracja szefa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, tj. na dotację w wysokości 60 tys. zł .Na dzień dzisiejszy można powiedzieć ,że jest akceptacja na takie przekazanie terenu i jeśli zostanie to ujęte w przyszłorocznym budżecie – to będzie to realizowane przy udziale Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego . Burmistrz poinformował również o prowadzonych aktualnie rozmowach na temat Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul.Piasta w Gniewkowie. Komenda Wojewódzka Policji ogłosiła przetarg na prace z tym związane  na kwotę 900 tys. zł, choć wcześniej rozmawiano o niższej kwocie. Ostatecznie przygotowany projekt opiewa na dużo wyższą kwotę i obejmuje całe zaplecze , garaże, parkingi ,logistykę, ogrodzenie terenu ,  by spełniało to wymogi określone przepisami . Planowane zmiany nie tylko wpłyną na poprawę bezpieczeństwa , ale też znacząco poprawią warunki pracy Policji oraz pozostałych służb. Tak jak przekazywano już na posiedzeniu Komisji – rozpoczęła się budowa drogi  w Zajezierzu  i jest już po przetargu na budowę świetlicy w Wierzchosławicach , która się wkrótce rozpocznie . W ramach tego remontowane będą też 3 inne świetlice .Rozpocznie się też budowa budynku socjalnego .Ze względów proceduralnych przetarg został przesunięty- rozstrzygnięcie nastąpi 13 czerwca 2010r. Burmistrz wyraził nadzieję , że jeśli nie będzie żadnego problemu z wykonawcą – to pod koniec czerwca-początek lipca  uda się to rozpocząć, a pod koniec roku oddać do użytku.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Stefański odniósł się do wypowiedzi Burmistrza na temat budowy świetlicy w Wierzchosławicach  oraz remontu kolejnych obiektów , pytając o jakie konkretnie świetlice chodzi  . Burmistrz odpowiedział , że to obiekty w :Gąskach, Murzynnie i Wielowsi.  Radny Stefański zapytał o remont obiektu w Więcławicach , na co pan Roszak odpowiedział, że to robione będzie w ramach drugiego projektu.

Nie było więcej pytań do Burmistrza , w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia informacji Burmistrza .

W trakcie głosowania jawnego w obecności 15 radnych – informacja przyjęta została jednogłośnie."

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.05.2010r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2010 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1418
06 lipca 2010 10:25 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.