Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Srawozdanie za lipiec i sierpień 2010r.

Treść sprawozdania - patrz załączony plik

Sprawozdanie za czerwiec 2010r.

Treść informacji- patrz załączony plik

Sprawozdanie za maj 2010r.

Ustne sprawozdanie Burmistrz Gniewkowa złozył w czasie L sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2010r. (część robocza) , zgodnie z poniższym wyciągiem z protokołu : "Ad 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

Sprawozdanie za kwiecień 2010r.

Treśc informacji- patrz załączony plik

Sprawozdanie za marzec 2010

Treść informacji- patrz załączony plik

Sprawozdanie za luty 2010

Informacja Burmistrza przyjęta przez Radę Miejską na sesji w dniu 24.02.2010r.- patrz załączony plik

Sprawozdanie za styczeń 2010

Treść sprawozdania- patrz załączony plik

Sprawozdanie za lipiec-sierpień /2009

Treść informacji- patrz załączony plik.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za czerwiec 2009

Treśc informacji - patrz załączony plik

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za maj 2009

Treść informacji- patrz załączony plik