Projekty uchwał Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na XV Sesję Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia "Programu współracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymiu i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku"

PROJEKT UCHWAŁA Nr XV/ /2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie : uchwalenia Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 Na podstawie art. 7 pkt 19 , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 08.03.1990r....

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie utworzenia Sołectwa Bąbolin

- p r o j e k t – UCHWAŁA Nr X/ /2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie : utworzenia Sołectwa Bąbolin Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 21001r. Nr 142, poz. 1591 ,Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz....