Projekty uchwał Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2006" - projekt przedłożony zostanie Radzie Miejskiej pod obrady na XXXVIII Sesji

(projekt) Uchwała Nr XXXVVIII/ /2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2006. Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 200...