Urząd Miejski w Gniewkowie

Zadania i zamierzenia na przyszłość zobacz archiwum »

Informacja o gminie i zamierzenia na przyszłośćW roku 2008 Gniewkowo obchodziło  740 jubileusz nadania praw miejskich . Jubileusz ten stanowi sposobność do pilniejszego zainteresowania się przeszłością ziemi gniewkowskiej , a ta jest bardzo ciekawa i bogata. Aby ją przybliżyć uruchomiona została strona Księstwa Gniewkowskiego www.ksiestwogniewkowskie.home.pl (com.pl) Nad realizacją tego projektu czuwa grupa osób , pasjonująca się historią miasta oraz jego mieszkańców. Jedną z głównych postaci - jest postać Władysława Białego – Księcia Gniewkowskiego , który był ostatnim Piastem w linii kujawskiej oraz pretendentem do tronu Polski po Kazimierzu Wielkim. Do tej pory - Książe Władysław doczekał się w Gniewkowie drużyny harcerskiej swego imienia , ale być może w niedalekiej przyszłości w Gniewkowie stanie również jego pomnik . W ramach programu rewitalizacji planuje się modernizację Rynku i ulic ,dla których przewidziano nawierzchnię z kamienia rzędowego oraz rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej . Podjęte zostały działania w celu doprowadzenia do uzupełnienia zabudowy na Rynku. Nie będzie to jednak łatwe , albowiem część nieruchomości stanowi własność prywatną , w wielu przypadkach o skomplikowanej sytuacji prawnej . Nie ulega jednak wątpliwości ,że to właśnie uzupełnienie i ujednolicenie zabudowy na Rynku w największym stopniu wpływa na jego wizerunek. , dlatego realizacja tego zadania stanowi prawdziwe wyzwanie.
Rynek – to obecnie miejsce centralne w mieście , choć niekonieczne było tak przed wiekami , kiedy miasto zaczęło się tworzyć i rozwijać. Najstarszym obiektem jest bowiem kościół św. Mikołaja i św. Konstancji i to najprawdopodobniej w jego pobliżu zlokalizowany był ówczesny rynek. Historia miasta posiada jeszcze wiele innych niewyjaśnionych do końca „zagadek” , które jej mieszkańcy starają się wyjaśniać badając historyczne dokumenty oraz prowadząc badania archeologiczne .
Prócz miejsc historycznych , zabytkowych miasto posiada też wiele współczesnych , publicznie użytecznych obiektów umilających , ułatwiających i usprawniających życie mieszkańców oraz zapewniających im miejsca pracy, czy nauki .
Gniewkowo- to siedziba władz samorządowych obsługiwanych przez Urząd Miejski .
Tu mieści się Komisariat Policji, którego funkcjonowanie władze miejskie przy pomocy lokalnych firm- planują usprawnić poprzez uruchomienie monitoringu.. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa także Ochotnicza Straż Pożarna , która ujęta jest w krajowym systemie ratownictwa drogowego.
Do zapewnienia mieszkańcom rozrywki , upamiętniania wydarzeń historycznych , obsługi imprez kulturalnych ,czy sportowych, organizowania zajęć dla dzieci , młodzieży i starszych mieszkańców – powołana jest instytucja kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji . Jednostka ta współpracuje ściśle z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w gminie oraz sołectwami , wspólnie realizując wiele projektów na terenie całej gminy . Od lat , MGOKSiR współdziała z klubami sportowymi , w których wiodącymi dyscyplinami są: piłka nożna , koszykówka , siatkówka , tenis stołowy .Sport stanowił i stanowi w gminie ważną dziedzinę – w tym roku gmina Gniewkowo zgłosiła swój akces do organizacji XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2012. Ośrodek Kultury jest również administratorem obiektów sportowych w mieście (sal sportowych , stadionu miejskiego) , koordynując ich efektywne i sprawne korzystanie . W roku bieżącym , z uwagi na zalecenia nadzoru budowlanego zamknięty został otwarty basen w Parku Wolności – gdzie MGOKSiR również zapewniał obsługę . Była to trudna decyzja , albowiem obiekt ten w okresie letnim stanowił w mieście, jak i w całej gminie – główną wakacyjną atrakcję przede wszystkim dla dzieci i młodzieży . Reakcja mieszkańców na tą decyzję- potwierdza potrzebę istnienia takiego obiektu , dlatego należy dołożyć starań, by nasi mieszkańcy w przyszłości nie musieli wyjeżdżać , by móc popływać…. Taki obiekt stanowiłby również doskonałe uzupełnienie oferty miejscowych placówek oświaty: Samorządowego Przedszkola , Szkoły Podstawowej , Gimnazjum , czy Szkoły Zawodowej , a także placówek oświatowych z terenu gminy , tj. z Kijewa, Murzynna, Gąsek, Wierzchosławice i Szadłowic .
Sieć usługowo-handlowa miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięta zapewniając obsługę w bardzo wielu dziedzinach . Oprócz wspomnianych dziedzin (bezpieczeństwo, oświata , kultura , administracja ) w mieście zapewniona jest także obsługa : publicznej , jak i niepublicznej służby zdrowia, służb opieki społecznej, komunalnych , aparatu pocztowego i bankowego .
Katalog pozostałych usług jest na tyle szeroki, że nie sposób wymienić wszystkich . Znajdują się też takie dziedziny , z powodu których mieszkańcy zmuszeni są korzystać z oferty miast sąsiednich . Jest to jednak przesłanka ku dalszemu rozwojowi i doskonaleniu się oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań , głównie przez prywatnych inwestorów. W gminie od lat z powodzeniem działalność prowadzą m.in.: Bonduelle Polska , K.C.B. Interlight Sp. z o.o. , Tapicernia S.A., ZMCB „Cerama” Sp. z o.o., Spółka „Interflansh” , CYKORIA S.A. oraz wiele innych firm .
Gniewkowo – to gmina miejsko-wiejska . Ponad połowa jej powierzchni- to użytki rolne , dlatego uwagę zwrócić należy też na liczne gospodarstwa i zakłady rolne oraz przedsiębiorstwa służące obsłudze rolnictwa. Nową dla gminy – jest inicjatywa utworzenia rolniczej grupy producenckiej , która zyskała poparcie oraz deklarację pomocy ze strony władz samorządowych .
Gniewkowo - to również bogate kompleksy leśne , doskonałe na rodzinne wycieczki i czynny wypoczynek . Lasy gniewkowskie cieszą się popularnością zwłaszcza w sezonie jesiennym , gdzie na grzybobranie zjeżdżają się nie tylko mieszkańcy gminy , ale też okolicznych miejscowości . Rejon Suchatówki – to natomiast miejsce skupiające wędkarzy, którzy przybywają tu , by dokonywać połowów na tamtejszym jeziorze.

Zainteresowanych możliwościami inwestowania na terenie gminy Burmistrz Gniewkowa zaprasza do Urzędu –gdzie zapewnia pełną i fachową informację oraz pomoc w poszukiwaniu dogodnych rozwiązań .

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1469
03 grudnia 2008 08:38 Jadwiga Stefańska - Zmiana treści dokumnetu.
12 marca 2008 23:04 Jadwiga Stefańska - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl