Urząd Miejski w Gniewkowie

Przedmiot działalności i kompetencje zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Wyciąg ze statutu gminy przyjętego uchwałą nr X/58/2003 z dnia 27 czerwca 2003r.

Przedmiot działalności i kompetencje

§ 15.1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. 2. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego...

czytaj więcej o Wyciąg ze statutu gminy przyjętego uchwałą nr X/58/2003 z dnia 27 czerwca 2003r. »

Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Przedmiot działalności i kompetencje

Art. 19. 1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie...

czytaj więcej o Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym »

Regulamin Rady Miejskiej w Gniewkowie stanowiący załącznik nr 5 do Statutu Gminy

Przedmiot działalności i kompetencje

Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1.Regulamin określa tryb działania rady , oraz sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał przez radę. §...

czytaj więcej o Regulamin Rady Miejskiej w Gniewkowie stanowiący załącznik nr 5 do Statutu Gminy »

Wyciąg ze statutu Gminy Gniewkowo przyjętego uchwałą Rady z dnia 27 czerwca 2003 - Nr X/58/2003 ( z późn.zm.)

Przedmiot działalności i kompetencje

§ 29.1.Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań burmistrza należy w szczególności: 1) przygotowanie projektów uchwał, 2) określenie sposobu wykonywania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem gminnym, 4) przygotowanie...

czytaj więcej o Wyciąg ze statutu Gminy Gniewkowo przyjętego uchwałą Rady z dnia 27 czerwca 2003 - Nr X/58/2003 ( z późn.zm.) »

Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. z późń.zm.)

Przedmiot działalności i kompetencje

Art. 26. 1. (47) Organem wykonawczym gminy jest wójt. 2. (48) Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. 3. (49) Burmistrz jest organem wykonawczym...

czytaj więcej o Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. z późń.zm.) »

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Przedmiot działalności i kompetencje

§ 16. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: 1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, 2) prowadzenie bieżących spraw Gminy, 3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania...

czytaj więcej o Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego »

Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.